Veelbouw in Bennebroek

Gisterenavond is door de raad het besluit genomen om het Raakterrein vol te bouwen. Wat nu een mooie groene oase is (zie foto), wordt straks een versteende omgeving. Op dit moment staat op het terrein dat  afgerond iets meer dan 9.000 vierkante meter groot is en eigendom is van de Hartekampgroep, een zorggebouw. Het ligt op de hoek van de Witte de Withlaan en De Ruyterlaan. Het gebouw bestaat uit een samengesteld volume rondom een patio en heeft een bouwhoogte van 1 tot 2 lagen. Het staat centraal op het perceel en wordt aan het zicht onttrokken door royaal groen. Dat gaat veranderen. De raad heeft in 2016 het bestemmingsplan Bennebroek vastgesteld en aan het college een wijzigingsbevoegdheid gegeven. Dat wil zeggen dat het college de vrijheid heeft om met de Hartekampgroep uit te onderhandelen wat er straks gebouwd wordt zonder dat de raad er nog aan te pas komt. Wij hebben destijds tegen gestemd omdat de wijzigingsbevoegdheid in dit geval erg veel ruimte gaf voor bouw. Ons standpunt is: houd Bennebroek groen en behoud het dorpse karakter. Soms kan sprake zijn van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en dan kan het betekenen dat nieuwbouw een impuls geeft aan de omgeving. Zo vinden wij bijvoorbeeld de nieuwbouw op de plek waar vroeger het gemeentehuis van Bennebroek stond, zeer geslaagd. Dus het is zeker niet zo dat wij overal op tegen zijn, mocht u dat misschien gaan denken. Waar we wel op tegen zijn is als het schaarse groen in de wijken wordt opgeofferd aan nieuwbouw. Op het Raakterrein wordt dus straks het huidige gebouw dat geschakeld is en uit een of twee lagen bestaat, vervangen door een bebouwd opperlvak van 1800 vierkante meter met een bouwhoogte van 10 meter. Dat is echt heel erg veel meer dan wat er nu staat en het komt boven het groen uit. Het karakter van de buurt zal hierdoor veranderen in meer steen en minder groen. Om het gebouw komen 15 grondgebonden geschakelde woningen met een maximale goot- en bouwhoogte van 9 meter. Het worden dus woningen met een plat dak. Jammer, want ook dat is naar ons idee veel te hoog. Wij dienden gisteren onze zienswijze en bedenkingen in, maar alle partijen (VVD, Liberaal Bloemendaal, CDA, D66, PvdA, GroenLinks) wezen ons voorstel af. Diverse fracties zeiden dat het nu eenmaal de vrijheid was van het college, maar juridisch is dat niet juist. Immers: de wijzigingsbevoegdheid legt vast wat maximaal is toegestaan. Die ruimte had het college helemaal niet hoeven te benutten. Het tweede wat fracties zeiden was dat de buurt er geweldig van zou opknappen. Met name de VVD is groot voorstander van het volbouwen van de dorpskernen. Overal waar groen is, willen ze graag bouwen. Behalve in Aerdenhout en in de landgoederenzone. Daar mag dan weer helemaal niets. Maar in de dorpen, en dan vooral Bennebroek en Vogelenzang, is veelbouw mooi. De andere fracties volgden het standpunt van de VVD. En zo gebeurt het dus dat onze mooie dorpskern Bennebroek stukje bij beetje dichtslibt. Eeuwig zonde. Reken maar niet dat de VVD dit zou toestaan in een gebied waar hun kiezers zitten. In Bennebroek zitten blijkbaar net te weinig VVD-stemmers.

Onze inbreng vindt u hier:

 

Dat u het weet. En ook dat u weet dat de andere partijen de VVD geen strobreed in de weg leggen en de bouwdrift van deze partij aan banden leggen. Een paar foto’s uit het Beeldkwaliteitsplan vindt u hieronder. Een impressie van de nieuwe woningen. Plus nog enkele andere ‘leuke’ ideeën in het groen. Wij zeggen faliekant NEE tegen deze veelbouw. Wij zeggen: JA voor behoud van onze lommerrijke dorpskern. Of wat daar nog van overblijft met al die plannen van de rest van de raad.

Stem op Hart voor Bloemendaal als u hart heeft voor uw dorp.