Vanavond extra raadsvergadering over Duinpolderweg

Hart voor Bloemendaal heeft met steun van Liberaal Bloemendaal een extra raad bijeen geroepen ivm de Duinpolderweg. Op 5 april jl was er een extra raad in Hillegom. De raad en het college hebben eensgezind uitgesproken dat het Duinpolderwegproject beter beeindigd kan worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site:  www.nietdoorhetbos.nl Hier vindt u de argumenten die de raad en het college eensgezind naar voren brachten. Het was een bijzondere bijeenkomst in Hotel Flora. De ontvangst was gastvrij en professioneel. Onze complimenten gaan uit naar deze gemeente en wethouder De Jong.

Op 6 april jl was er een commissievergadering van Provinciale Staten in Zuid-Holland. Er waren 19 insprekers. De overgrote meerderheid van de insprekers liet gemotiveerd weten tegenstander te zijn van het project Duinpolderweg. Alleen de HAP (een fractie uit de Haarlemmermeer) gaf aan voorstander te zijn van de weg. Waarom? Omdat de Haarlemmermeer heel graag de Nieuwe Bennebroekerweg wil ‘upgraden’. Dat kost ongeveer EUR 75 miljoen en de Haarlemmermeer heeft dat geld niet. Als er een stroomweg wordt aangelegd dan betalen de provincies mee en wellicht ook het Rijk, plus de gemeenten uit Holland Rijnland en Zuid-Kennemerland. Het is dus vooral een kostenplaatje voor de Haarlemmermeer dat deze gemeente de Nieuwe Bennebroekerweg wil doortrekken voorbij de Ringvaart naar De Zilk. Het stukje tussen de Ringvaart en De Zilk heeft de Haarlemmermeer niet nodig. Dat heeft voormalig wethouder Michel van Bezuijen ook al eens toegegeven in een interview met het Haarlems Dagblad.

De Statenleden toonden zich belangstellend en waren uitermate kritisch. Ze vroegen zich echt af hoe het nu verder moest. Bovendien waren de klachten niet van de lucht over de wijze waarop de adviesgroep is ingericht en de werkwijze. Dat er een adviesgroep is, wordt door iedereen positief beoordeeld. Maar de samenstelling is onevenwichtig. En verder zijn er slechts twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst was vorige week en dat betrof alleen een kennismakingsgesprek. De tweede bijeenkomst is vandaag en daarna is het over en uit. Dat is geen manier van werken. Een brede adviesgroep die moet zorgen voor voldoende maatschappelijk draagvlak kan niet in twee bijeenkomsten knopen doorhakken of zorgen voor dat draagvlak dat volgens verkenner Lokker op dit moment compleet ontbreekt.

Op 11 april as is er een commissievergadering in Provinciale Staten van Noord-Holland. Dan staat de Duinpolderweg en de Probleemanalyse van Royal Haskoning op de agenda. De wethouder van Bloemendaal zal inspreken. Wij vinden de tekst van de wethouder veel te slap. Daarom willen wij graag dat Bloemendaal zich aansluit bij Hillegom en net als Hillegom laat weten uit de Stuurgroep te willen stappen. Die Stuurgroep is een groep van diverse wethouders en de gedeputeerden. In de praktijk blijkt dat de wethouders er niets te zeggen hebben. De vergaderingen zijn geheim en de notulen ook. Dat is niet transparant. Het past niet in onze democratie. Onduidelijk is ook hoe het met het mandaat staat van onze bestuurders. Dat Hillegom zegt: stop, wij doen hier niet aan meer aan mee, is uitstekend. Dus willen wij graag een sterkere tekst dan de tekst die de wethouder heeft geschreven.

Op de site van de gemeente vindt u de stukken voor vanavond en u kunt daar ook de tekst lezen zoals wij die met Liberaal Bloemendaal voorstellen. Kijkt u verder op: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2016/07-april/20:00

Zie punt 5 van de agenda waar de stukken staan.

De Duinpolderweg is een heel belangrijk onderwerp voor de toekomst van onze regio. Wij vinden het diep triest dat de andere partijen ons niet gesteund hebben om de extra raad bijeen te roepen en genoegen nemen met de slappe tekst van de wethouder. Verder zien wij met lede ogen aan dat GroenLinks die een verkiezingszege heeft behaald in maart 2014 door kenbaar te maken aan de kiezers dat deze fractie TEGEN de Duinpolderweg is, het nu laat afweten. Hoe kan het zijn dat GroenLinks zijn achterban in de steek laat? Wij begrijpen hier helemaal niets van. Het is blijkbaar de ver van ons bed show voor de GroenLinks fractie. Diep triest. Hieronder ziet u op de foto’s: mensen verzamelen zich in de hal van het provinciegebouw in Den Haag. Een foto met daarop de gedeputeerde Floor Vermeulen van de VVD. Hij wil doorgaan met de Duinpolderweg. Een derde foto met de aanwezige Statenleden.

 

Staten ZHFloor VermeulenDenHaag2