Uitstel: spoedhuisvesting statushouders

Vandaag maakte het college bekend extra tijd nodig te hebben. In de raadsvergadering van 12 maart jl kreeg het college de opdracht van de raad te komen met een alternatief voorstel spoedhuisvesting statushouders. Er was vanuit de bevolking groot verzet gerezen tegen huisvesting van statushouders in flex-woningen (ook wel ‘containerwoningen’ genoemd welk begrip uiteraard een negatieve connotatie heeft maar volgens de wethouder beslist geen recht doet aan de huidige standaard en dus de kwaliteit van deze woningen).

Het college heeft de raad op 7 april jl bericht dat het door de corona-crisis onmogelijk is voor het college om aan die opdracht te voldoen en vraagt uitstel tot 28 mei as.

De brief van het college aan de raad publiceren wij onderaan dit bericht. In de krant staat hierover het volgende (zie link):

noordhollandsdagblad: besluit huisvesting statushouders is uitgesteld

Wat ons betreft blijven wij bij ons verzoek aan het college en ook aan de raad om statushouders (in ieder geval deels) te huisvesten op het parkeerterrein ten noorden van het gemeentehuis in Overveen. Het is niet alleen een prachtige locatie, het is ook nog dicht bij de winkels van Overveen en het ligt centraal in de gemeente Bloemendaal. Wethouder De Roy liep niet over van enthousiasme. Zij had haar zinnen gezet op het voetbalveldje bij de Zomerzorgerlaan. Wat haar betreft is het parkeerterrein ten noorden van het gemeentehuis geen juiste plek omdat het zorgt voor parkeerdruk in de nabije omgeving.

Het is betreurenswaardig dat de wethouder dit argument bezigt. Immers, dat parkeerterrein wordt amper gebruikt. Bovendien vinden wij dat de gemeente de hand in eigen boezem mag steken. Immers: de wethouder heeft de raad onvolledig en te laat geinformeerd over de gigantische achterstand in huisvesting van statushouders. Een zodanige achterstand dat de provincie NH de gemeente bovenop de lip zit en dreigt met een ‘indeplaatsstelling’.

Waar wij in ieder geval faliekant op tegen zijn is het plan van VVD, VDB en LB om de achterstand dan maar in te lopen via de woningbouwcorporaties. Immers: die route betekent dat woningzoekenden die soms al ruim 8 jaar op een woning aan het wachten zijn, nog veel langer moeten wachten. Maatschappelijk onaanvaardbaar in onze ogen om statushouders voorrang te geven op andere wachtenden, tenzij sprake is van een urgentie.

Wij vragen de wethouder Susanne de Roy nog eens heel goed te studeren op deze locatie. We hopen dat de wethouder tot inkeer komt en deze prachtige en eerlijke plek niet afserveert met een mal excuus.

Bovendien hebben wij de wethouder gevraagd of zij dit uitstel heeft afgestemd met de provincie NH. Immers: de provincie zal bereid moeten zijn uitstel te geven als gevolg van de huidige pandemie. Tenslotte ook de vraag aan de wethouder of zij voor een tijdelijke huisvesting heeft gezorgd of daartoe een voorstel heeft. Met tijdelijk bedoelen wij een periode van maximaal 1 a 2 jaar.

NB: de foto’s zijn afkomstig van een inwoner.