Uitslag verkiezingen Bloemendaal

De uitslag van de verkiezingen vindt u hieronder. Van een extreme aardverschuiving lijkt geen sprake. De opkomst was hoog en dat vinden wij bijzonder positief. Lokale partijen doen niet mee aan deze verkiezingen (althans niet de partijen die in Bloemendaal actief zijn) en dat betekent dat de uitslag zich niet rechtstreeks laat vergelijken met de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar.

Hoe was de uitslag van de provinciale verkiezingen vier jaar geleden? Die vindt u hier: verkiezingsuitslag 2015

Ook nu is een 1 op 1 vergelijking ingewikkeld, zo niet onmogelijk door de opkomst en het verdwijnen van nieuwe partijen. De algemene trend is dat ook in Bloemendaal D66 en CDA iets hebben ingeleverd. VVD is nog altijd de grootste partij. GroenLinks is gestegen.

De grootste nieuwkomer in Bloemendaal is Forum met 11% van de stemmen.

Afgaand op de politieke partijen die op dit moment in Bloemendaal de coalitie vormen, nl VVD/CDA/D66 haalt deze combinatie in 2019 van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen afgerond 51%. Ten opzichte van vier jaar geleden met 60%, betekent dat een daling van 9% van de stemmen.

In de vorige regeerperiode bestond het college uit VVD/GL/D66. Als we die combinatie doorrekenen komen we in 2015 op 58% van het totaal aantal stemmen en in 2019 levert dit 55% op.

In beide jaren blijft de PvdA stabiel steken op afgerond 7%.