Tussenvonnis van het strafhof Amsterdam

Helaas voor Roos heeft het hof alle verzoeken van de verdediging afgewezen. Hieronder publiceren wij voor u het tussenvonnis. Als u de link aanklikt, dan kunt u het lezen. We gaan er nu niet op in. Een inhoudelijke behandeling van de strafzaak volgt later.  Op 12 april (morgenavond) vindt er een extra raadsvergadering plaats. Het Haarlems Dagblad meldde vanmorgen dat de burgemeester een onderzoek wil laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Dat is precies wat er moet gebeuren in onze ogen en daar heeft Roos ook altijd voor gestreden. Want er is bestuurlijk heel veel mis gegaan in Bloemendaal en het wordt hoog tijd voor schoon schip.

pdf: tussenvonnis 10 april 2018

Om welke stukken het gaat leest u hier:

pdf: Strafzaak Roos 27 maart 2018 verzoek stukken toe te voegen uit back-up

NB: dit is gebaseerd op de waarneming van Roos. Het is geen letterlijk citaat van wat er in die stukken staat. Zij mocht ze immers niet ontvangen van burgemeester Roest. Het is een korte samenvatting van wat zij zich herinnert van haar inzage in de back-up. Dat is lastig natuurlijk omdat zij niet in staat werd gesteld alles precies op te schrijven noch werd het haar toegestaan een kopie te maken. Bovendien was het een tamelijk stressvolle aangelegenheid omdat Roos maar zeer beperkt aantekeningen mocht maken. Niet echt prettig om onder die omstandigheden je werk te moeten doen. Daar komt nog bij dat Roos heeft geconstateerd dat er correspondentie ontbrak. Of met andere woorden: wat Roos is getoond, is niet compleet. In de afgelopen jaren zijn zo’n 400.000 stukken gewist door de gemeente, als we moeten afgaan op wat de vorige burgemeester, Bernt Schneiders, aan de raad meedeelde.  Blijkbaar is een deel daarvan is achterhaald door Hoffman Bedrijfsrecherche, maar Roos weet niet wat er wel of niet wordt achtergehouden aan informatie omdat inzage haar nu is verboden. Het zou strijdig zijn met het belang van de gemeente omdat Roos in een strafzaak is verwikkeld. Deze redenering ontgaat Roos eerlijk gezegd, omdat oud burgemeester Nederveen juist aangifte tegen haar deed omdat zij raadslid was. Waarom mag zij zich niet verweren tegen een valse aangifte? Ook de verklaring in de aangifte van oud burgemeester Nederveen is niet in overeenstemming met de waarheid. Wordt vervolgd.