Topsalaris bij de overheid

Dit nieuwsbericht gaat over topsalarissen voor mensen die werken voor de overheid. We zijn ‘not amused’ over het topsalaris van de nieuw ingehuurde interim-gemeentesecretaris Jan Willem Kradolfer. Eerlijk gezegd vinden we de beloning maatschappelijk en financieel gezien totaal onacceptabel. Onlangs is gemeentesecretaris Wilma Atsma vertrokken uit Bloemendaal. En intussen is daar Jan Willem Kradolfer (VVD) aangetreden als interim gemeentesecretaris. De heer Kradolfer werkt als partner voor De Galan Groep.

Zie voor zijn profiel: https://www.reijnprofessionals.nl/professional-profiel/jan-willem-kradolfer

Kradolfer heeft ervaring opgedaan als raadslid. Hij vertelde dat hij 10 jaar raadslid was in Leiden. Hij heeft ook uitgebreid ervaring opgedaan op politiek bestuurlijk vlak. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek afgelopen week vertelde Jan Willem Kradolfer dat hij pal staat voor ‘zijn ambtenaren’. Hij was echt geschrokken van de hoeveelheid raadsvragen. In de korte tijd dat hij voor de gemeente werkte besteedde hij aan raadsvragen ongeveer 40% van zijn tijd. We zijn het met hem eens dat dit echt onvoorstelbaar veel is. Maar dat dit misschien ook aan de organisatie ligt en niet alleen maar aan de raadsleden, dat ging er bij de heer Kradolfer niet echt in.

Hij werkte eerder als interim gemeentesecretaris in Enschede. Een grote gemeente: 160.000 inwoners. En dus een grote baan. En daar was hij slechts twee procent van zijn tijd kwijt aan raadsvragen. Wat hem betreft dienden raadsleden te worden geïnformeerd op een ‘strictly need to know’ basis. Wat zo veel betekent als: u krijgt niet meer info dan noodzakelijk.

Op de vraag waarom het ambtelijk apparaat sinds kort werkt met NOREPLY is zijn antwoord: NOREPLY is gewoon een onafhankelijke en snelle methode van communiceren. Niks mis mee dus. En dat er geen contact mogelijk is met ambtenaren, is wat Kradolfer betreft ook geen enkel probleem. Wij hebben hier echt een andere opvatting over: NOREPLY werkt niet omdat terugkoppeling niet mogelijk is. Als antwoorden onduidelijk zijn, is er niemand tot wie een raadslid zich kan wenden voor verheldering. En ook de griffier kan niet assisteren. Want niemand weet wie het antwoord heeft geschreven. NOREPLY is onpersoonlijk en daarmee ook niet geschikt als communicatietool. Of er andere gemeenten in Nederland zijn die werken met NOREPLY was hem niet bekend. En dus kunnen we niet terugvallen op zijn ervaring.

Nu dan over het salaris van de heer Kradolfer. We hebben begrepen dat de kosten voor het inhuren van de heer Kradolfer €25.000 per maand bedroegen in Enschede. Hoeveel betaalt Bloemendaal? We vroegen het de heer Heijink, VVD-wethouder. Die vertelde dat de heer Kradolfer 28 uur per week wordt ingehuurd en dat de kosten afgerond € 20.000 per maand bedragen.  Dat is de ‘vigerende prijs’, aldus Heijink.

Wij zeggen: de kosten rijzen de pan uit en dit kan gewoon echt niet. € 20.000 per maand voor een interim secretaris die na 6 maanden al weer vertrekt, terwijl in de gemeente Bloemendaal overal het mes in wordt gezet, is aan onze inwoners simpelweg niet uit te leggen. De service voor onze inwoners gaat steeds verder achteruit. Het serviceloket in Bennebroek is nagenoeg dicht. De papieren afvalkalender wordt na 2021 afgeschaft. Op de bibliotheek wordt bezuinigd. De muziekschool moest volgens een eerder collegevoorstel maar sluiten. Op onderhoud van openbaar groen wordt bezuinigd. Strategisch vastgoed wordt verkocht want de kas moet hoognodig weer worden gevuld. In de zomer kwam het onzalige voorstel van het college om oude en beeldbepalende bomen in Aerdenhout dan maar te gaan kappen. Want, zo was de gedachte: daarmee werd € 150 per boom per jaar bespaard. Dat plan is van de baan en daar hebben wij flink ons best voor gedaan.

Voor een totaaloverzicht van wat er allemaal al is bedacht aan bezuinigingen verwijzen wij naar: takenkaarten Dit is de zgn kaasschaafmethode. En dit raakt de inwoners hard. Wij vinden onderhoud van voet- en fietspaden, het behoud van monumentale bomen, het in stand houden van de muziekschool en de bibliotheek veel belangrijker dan het inhuren van een interim gemeentesecretaris.

Bovendien: Bloemendaal heeft drie loco-gemeentesecretarissen. Het gaat er bij ons niet in dat de loco-secretarissen het werk niet kunnen overnemen van de heer Kradolfer. Eerst maar eens een pas op de plaats maken qua financiën. Het geld ligt ook hier niet voor het oprapen en het is bovendien crisistijd. Dan past het niet om met geld te smijten.

We zijn trouwens benieuwd naar het contract met de heer Kradolfer. De heer Heijink vertelde dat dat nog niet rond was. Dat is mooi, want dan kunnen we er nog van af. De gemeenteraad heeft immers geen extra budget gegeven. De heer Kradolfer verdient 40% meer dan Wilma Atsma. En daar heeft het college dus eerst toestemming van de gemeenteraad nodig om door te gaan met deze interim secretaris. Stoppen dus nu het nog kan!