Tijd voor verandering: open en eerlijk!

Omdat het tijd is voor verandering! Wij kiezen voor eerlijke politiek. Voor transparant bestuur. Geef het eigenaarschap van het lokaal bestuur terug aan de burgers. Politiek is van ons allemaal. Integer, rechtvaardig en controleerbaar bestuur. Niet meer de achterkamertjespolitiek. Niet meer alles geheim verklaren of vertrouwelijk, of erger nog: stukken vernietigen die belangrijk zijn voor inwoners. De overheid moet zich aan de wet houden. Geheimhouding is gevaarlijk in lokaal bestuur. Wij zijn toe aan Open en Eerlijk. Wilt u dat ook? Stemt u dan op lijst 8: omdat er meer Hart voor Bloemendaal moet komen. Hieronder ziet u de flyers die wij hebben verspreid, zodat u onze standpunten kunt lezen. Belangrijke onderwerpen zijn ook: geen verstening van onze dorpskernen. Leefbaar en groen. En: geen doorgetrokken A4-A4 snelweg in de vorm van de Duinpolderweg die het woon- en leefmilieu van Bennebroek en Vogelenzang voorgoed zal aantasten. Vele tienduizenden voertuigen per dag langs onze dorpen. Als enige partij diende Hart voor Bloemendaal een eigen zienswijze in bij de provincie NH, te vinden op onze website.