Teken de petitie tegen de Duinpolderweg

Op 16 september jl konden belangstellenden inspreken bij statenvergadering in Noord-Holland. Zie ons vorige bericht op deze site. De link naar de  live-video uitzending plaatsen wij helemaal onderaan dit bericht. Het is zeker de moeite waard om naar de insprekers te luisteren.

Dan is er nog iets heel belangrijks waar wij uw aandacht voor vragen. Vrijdag 7 oktober ontvingen wij de oproep om de petitie Geen Duinpolderweg te ondertekenen. Georganiseerd door 50PLUS. Dat is heel erg goed van deze partij. Bent u tegen de aanleg van de Duinpolderweg, dan vragen wij u deze petitie te tekenen. Het kan van belang zijn voor de besluitvorming a.s. woensdag in de Staten van Zuid-Holland. Het persbericht van 50PLUS Zuid-Holland met bijbehorende petitie ‘Geen Duinpolderweg’ luidt als volgt:

50PLUS Zuid-Holland faliekant tegen aanleg Duinpolderweg en start petitie

“Natuur en leefbaarheid Bollenstreek mogen niet de dupe worden van expansiedrift stadsregio Amsterdam”

De Statenfractie van 50PLUS Zuid-Holland blijft zich met hand en tand verzetten tégen de komst de Duinpolderweg, een nieuwe verbindingsweg tussen de N206 en de A4. De partij is een petitie gestart tegen de komst van de omstreden weg door de Duin- en Bollenstreek.

“Het kan niet zo zijn wij in de Bollenstreek natuur moeten opofferen, omdat de stadsregio Amsterdam wil groeien”, aldus de 50PLUS Statenlid John Struijlaard, die zich verbaast over de voortrekkersrol van de provincie Noord-Holland. “Het grootste gedeelte van dit infrastructuurproject ligt in Zuid-Holland, dan is het vreemd dat Noord-Holland hier ‘in charge’ is. Nog vreemder is dat de stadsregio Amsterdam alle onderzoeken naar de realisatie van de Duinpolderweg heeft betaald en bovendien een terugbetalingsverplichting bij de provincie Noord-Holland heeft afgedwongen. Gelden hier nu de belangenvan de stadsregio Amsterdam of van de Duin- en Bollenstreek?”

Geen bollenstad; doorstroming verkeer oplossen met lokale maatregelen

50PLUS is van mening dat nut en noodzaak voor de aanleg van de Duinpolderweg voor de Bollenstreek volledig ontbreekt.

Struijlaard: “De Duinpolderweg zal juist een aanzuigende werking hebben, waardoor de verkeersdrukte in de dorpskernen van Bennebroek, Vogelenzang, Hillegom, De Zilk en Heemstede alleen maar zal toenemen. Bovendien maakt de Duinpolderweg letterlijk de weg vrij voor ‘Bollenstad’ oftewel grootschalige woningbouw in de Duin- en Bollenstreek. Dat moeten we niet willen en daarom zet onze partij in op lokale oplossingen voor de lokale problemen zoals die geconstateerd zijn in de Probleemanalyse 2016.”

Petitie 

50PLUS is een petitie gestart tegen de Duinpolderweg

https://petities.nl/petitions/geen-duinpolderweg?locale=nl

 

De live-uitzending van de inspraakbijeenkomst Duinpolderweg van vrijdag 16 september jl. staat op de website van de Provincie Noord-Holland. Voor het gemak volgt hieronder de link:

 

https://noord-holland.stateninformatie.nl/vergadering/315819/Inspraakbijeenkomst%20Duinpolderweg%2016-09-2016