Steun ons: geen verkoop Willinklaan 8 te Bennebroek

Op donderdag 28 mei as staat de verkoop van Willinklaan 8 te Bennebroek op de agenda van de raadsvergadering, agendapunt 7. Wij zijn niet voor de verkoop van de grond door de gemeente. Het idee is dit te verkopen aan een financiele instelling voor € 500.000. Op deze opbrengst dient echter € 150.000 in mindering te komen omdat de jaarlijkse ‘pacht’ vervalt bij verkoop. Dan resteert € 350.000 voor een stuk grond op een strategische locatie in Bennebroek. We spreken over 1800 vierkante meter grond met maatschappelijke bestemming. Omgerekend betekent dit € 200 per vierkante meter en het merendeel daarvan is bouwgrond. Wij denken niet dat dit een goede verkoopprijs is voor dit deel van Nederland.

Een andere overweging is dat de gemeente alleen maar hoeft te wachten tot 2038 en dan valt de eigendom van grond en opstal aan de gemeente toe. De waardestijging die dit met zich meebrengt zal van de gemeente zijn. Het voortijdig verkopen lijkt ingegeven door een korte termijn gedachte. Uiteraard wil de gemeente graag schulden aflossen en € 350.000 is altijd welkom. Maar aan de andere kant is dit geen duurzame oplossing. Wij hebben gezien hoe aan de Boekenroodeweg 41 te Aerdenhout dure woningen worden gerealiseerd door een projectontwikkelaar terwijl op deze grond ook een maatschappelijke bestemming rust. Een advocatenkantoor heeft uitgezocht dat het toch mogelijk moet zijn om woningen te bouwen voor senioren ondanks deze maatschappelijke bestemming door hieraan zorg te koppelen. Het begrip zorg is rekkelijk. Ook serviceverlening voor ouderen kan hieronder worden gerangschikt. De vraag kan worden gesteld of deze ontwikkeling gewenst is. Onze gedachte is dat deze ontwikkeling voorziet in een vraag. Tegelijkertijd moeten wij er wel op bedacht zijn dat dit soort ontwikkelingen niet ten koste mag gaan van serieuze maatschappelijke voorzieningen ten behoeve van onze inwoners. Laten we zeggen dat bepaalde voorzieningen bijdragen aan de sociale cohesie en de leefbaarheid van de dorpen. Dat zal bij de Boekenroodeweg niet zo zeer spelen maar bij Willinklaan 8 te Bennebroek is dat wel degelijk het geval. Het trapveldje is alom geliefd bij de inwoners. De combinatie van de basisschool (Sparrenbosschool), het trapveld en de kinderdagopvang vormen een ensemble dat nooit verstoord mag worden door ontwikkelingen die louter zijn ingegeven door geld.

Wij vinden overigens dat er nog het een en ander is aan te merken op het voorstel zoals de wethouder dit naar de raad heeft gestuurd. De vragen die wij stellen zijn:

Het raadsvoorstel om de Willinklaan te verkopen voor € 500.000 is niet voldoende onderbouwd:

  • Er wordt in het voorstel met circa opgaven gewerkt
  • De taxatie is exclusief de extra strook grond
  • Er lijkt sprake te zijn van een toekomstige verbouwing of aanpassing ivm verkoop extra grond waarmee geen rekening is gehouden
  • De taxatie bevat geen geschatte waarde van het gebouw in 2038 wanneer het recht van opstal vervalt
  • Onduidelijk is wat de relatie is tussen het faillissement enkele jaren geleden en de transactie nu met Hoge Duin Beheer BV. De gemeente heeft toen een verlies moeten nemen als gevolg van een borgstelling bij de Rabobank. Wat is de relatie tussen de doorstart en dit verlies enerzijds en de verkoop die nu wordt gepland anderzijds?

Wij vragen u als inwoner: vindt u dat deze grond moet worden verkocht? Of meent u dat de gemeente hier beter aan kan vasthouden. Namelijk om speculatie tegen te gaan en te zorgen dat welke meerwaarde ook mag ontstaan, deze aan de gemeente toekomt? Wij vinden het sowieso beter om niet te verkopen. € 350.000 is een bedrag dat op een jaarlijkse begroting van € 50 miljoen als het ware verdampt waar wij bij staan. We kunnen veel beter geld besparen door het communicatiebudget van de burgemeester dat jaarlijks bijna € 400.000 bedraagt, te verminderen. Met de helft moet het toch zeker ook wel lukken met de communicatie van de burgemeester?

Steunt u onze opvatting? Dan willen wij u vragen een mail te sturen aan [email protected] waarin u laat weten tegen de verkoop van Willinklaan 8 te zijn.