Van de bewoners langs de Leidsevaart in Vogelenzang hebben wij een noodkreet ontvangen. Het gaat over steigers die in de Leidsevaart liggen. De gemeente heeft toegezegd de steigers te zullen legaliseren. Daar wachten de bewoners nu al jaren op. Er dreigt nu een patstelling te ontstaan omdat de gemeente een huurcontract heeft gestuurd wat erop neerkomt dat de gemeente de illegale situatie gedoogt en dat er een huurovereenkomst wordt getekend waarbij de gemeente deze overeenkomst altijd eenzijdig kan opzeggen. Er staat ook in dat als de huurder vertrekt, de steiger moet worden afgebroken.

Dit is zeer tegen de zin van de bewoners. Zij genieten enorm van hun steiger en hebben veelal met vergunning van Rijnland een steiger gebouwd en sommige steigers liggen er al tientallen jaren. Dit stamt nog uit de tijd dat de gemeente geen beleid had. De mensen hebben er begrip voor dat e.e.a. gereguleerd moet worden en ze zijn graag bereid huur te betalen. Maar het feit dat zij de steiger af moeten breken als zij verhuizen of als bijv. sprake is van een scheiding of iemand komt te overlijden, dat vinden ze onredelijk. Er is geen gevaar van instorten en er is ook geen sprake van wrakken langs de walkant. Wat de bewoners willen is een huurcontract waarbij zij de overeenkomst kunnen overdragen aan een toekomstige bewoner mits uiteraard sprake is van een steiger die aan de onderhoudseisen voldoet en er geen sprake is van een onveilige situatie.

Leidsevaart-steigers-Vogelenzang1

Om kort te gaan: de bewoners maken zich grote zorgen dat het beleid van de gemeente erop is gericht dat straks niemand meer een steiger mag hebben aan de Leidsevaart. Of: dat de gemeente anderen gunt een steiger te bouwen tegenover hun woning. Ook zijn ze bevreesd dat dit iets met Park Vogelenzang te maken heeft en dat er wellicht andere redenen zijn waarom zij opeens gedwongen zouden worden hun steiger af te breken. De bewoners vinden het onredelijk en zien ook niet in waarom gesproken wordt over gedogen en illegale steigers als zij eerder van Rijnland al vergunning kregen.

Het is triest dat dit voor zoveel commotie zorgt. Voor de bewoners is de steiger hun toevluchtsoord. Het maakt ze gelukkig dat ze aan de waterkant van de natuur kunnen genieten. Als de gemeente dit doorzet, dan zal dat voor heel veel verdriet en onbegrip zorgen. Hart voor Bloemendaal wil zich sterk maken om de bewoners langs de Leidsevaart in Vogelenzang te helpen. Waar wij dus naar streven is een redelijk en billijk huurcontract.

Verder hebben we van de mensen daar vernomen dat zij de communicatie met de juridische afdeling van de gemeente als weinig constructief hebben ervaren. Het is een kwestie die al een hele tijd speelt en de bewoners krijgen de indruk dat het langzaam maar zeker de druk wordt opgevoerd en zij voelen zich erg onzeker hierover.

Hart voor Bloemendaal zal in de raad van 7 juli met een motie komen. Het is belangrijk dat we onze inwoners langs de Leidsevaart helpen want wij streven naar redelijk en billijk bestuur.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: