Schneiders gaat Bergen verzetten?

Het programma Opstandelingen van BNNVara heeft een uitzending besteed aan de ‘werkwijze’ van de gemeente Bergen. Het is een treurig plaatje van disproportioneel machtsmisbruik, wetteloosheid, en moreel verval. Groot is onze verbazing dan ook dat Schneiders is gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in deze gemeente: politieke ‘dokter’ Schneiders moet gemeente Bergen op rechte pad krijgen

In het persbericht van de gemeente Bergen staat: ‘Om tot een optimalisatie (van de bestuurscultuur) te komen vinden de coalitiepartijen in de gemeenteraad het van belang dat door een externe ervaringsdeskundige een analyse van de huidige bestuurscultuur wordt gemaakt. De opdrachtnemer, lees Bernt Scheiders, bepaalt op welk moment collegeleden, ambtenaren en inwoners worden betrokken. Afhankelijk van de uitkomsten van de analyse en het advies zal een vervolg aan het onderzoek kunnen worden gegeven.

Optimalisatie… Wat kopen kiezers daarvoor?

Als er iets is dat het programma heeft uitgewezen dan is het wel dat willekeur regeert in het gemeentehuis van #Bergen. Dat de burgemeester (Hetty #Hafkamp) van Bergen aan de wantoestanden mede debet is, werd op het eind van die uitzending pijnlijk duidelijk toen haar enkele vragen werden voorgelegd. Het volstrekte gebrek aan inlevingsvermogen van deze mevrouw was veelzeggend. Zij zou de Bergers een grote dienst bewijzen door alsnog op te stappen. Daar is geen onderzoek voor nodig. Verder bleek uit deze uitzending ook dat de gemeenteraad er niet voor de inwoners is. Te weinig dappere mensen in die raad. Men zit daar meer voor de gezelligheid en voor het tijdverdrijf, dan voor de publieke zaak. Maar ook een niet goed functionerende gemeenteraad is een gegeven dat niet onderzocht hoeft te worden. Het is onderhand bij iedereen die de gemeentepolitiek volgt bekend dat we te maken hebben met een onoplosbaar probleem dat waarschijnlijk in elke gemeente van Nederland speelt. Raadsleden die onvoldoende geequipeerd zijn om hun taak naar behoren uit te voeren en vaak ook in een onmogelijke positie verkeren omdat coalitiespartijen de raad gevangen houden in een keurslijf gecombineerd met kwalijke geheimhoudingen en vertrouwelijkheden. Openbaar bestuur is een illusie. Angst voor strafvervolging speelt ook een rol. Ook de geheimhouding is een onoplosbaar probleem tenzij de wetgever nu eindelijk eens een keer gaat ingrijpen en regels overzichtelijker maakt. Bovendien zou geheimhouding niet meer misbruikt mogen worden om vuile streken onder het tapijt te kunnen vegen.

Terug naar de rol van #Schneiders. Als er iets duidelijk is geworden tijdens de periode dat hij in #Bloemendaal zat, dan is het wel dat deze man niet de gedroomde kandidaat is die in staat zal zijn zaken weer op orde te krijgen. Toegegeven, Bloemendaal is geen eenvoudige opgaaf gezien de verziekte verhoudingen in de gemeenteraad en een ambtelijk apparaat dat boven de wet lijkt te staan. Maar iemand van het postuur van Schneiders had natuurlijk met gemak veel meer kunnen laten zien mits hij bereid was geweest niet de oren te laten hangen naar de #VVD en de handen uit de mouwen had gestoken. Maar goed, het blijft natuurlijk allemaal een kwestie van karakter en zien we vaker dan ons lief is een volstrekt gebrek aan moed en overtuigingskracht bij burgemeesters. Er is iets grondig mis met de selectieprocedure en wat ons betreft wordt het hoog tijd voor een andere benoemingsprocedure van burgemeesters. Helaas hebben we in dat opzicht nog een lange weg te gaan.

Ergo: Bloemendaal was dus als kleine beheergemeente een brug te ver voor Bernt Schneiders.

Natuurlijk roept Schneiders dat hij zich totaal niet druk maakt over de aangifte die Roos deed. Die reactie is voorspelbaar en onhandig. Dat hij Roos een keffende teckel noemt die in zijn broekspijpen hangt, getuigt van lomp en bot gedrag en zulks zal niet bepaald helpen om de boel weer op orde te krijgen in Bergen.

Ook het Haarlems Dagblad schreef hierover, want het is natuurlijk nieuws wanneer een voormalig burgemeester zich op die manier uitlaat over een volksvertegenwoordiger. De krant heeft dat netjes genoteerd. Aan het slot van het artikel wordt nog verwezen naar het Reglement dat enkele maanden nadat die bewuste handtekeningenactie werd uitgevoerd, werd aangepast. Ja, achteraf…

Achteraf kan de overheid proberen alles goed te praten en recht te breien, maar dat is nog geen rechtvaardiging. En geloofwaardig is het evenmin. Niet in Bloemendaal en niet in Bergen. Van de krant kun je niet verwachten op de hoogte te zijn van het feit dat een college van B&W met een Reglement van Orde de Gemeentewet niet opzij kan zetten. Maar van een burgemeester die zelf jurist is en ondersteund wordt door een compleet ambtelijk apparaat, natuurlijk wel.

Als Schneiders verstandig is, geeft hij de opdracht terug.

Dat is Beter voor Bergen.

Het artikel in het HD:

Enkele reacties: