Schijnveiligheid

Brandweerzorg Bloemendaal: schijnveiligheid. Dat is de situatie in Bloemendaal. Enkele punten van kritiek:

  1. branden in huizen met rieten daken zouden niet geblust kunnen worden;
  2. natuurbranden zijn niet te bestrijden;
  3. de ruzie tussen PWN en Bloemendaal is nog steeds niet opgelost ( de gemeente weigert of weigerde (?) de onderhoudskosten te betalen voor de brandkranen)
  4. de VRK zou nog steeds het archief met alle in 80 jaar gemaakte aantekeningen van specifieke kennis en ervaring van de vrijwillige brandweer Bloemendaal kwijt zijn;
  5. de brandweer zou bij branden in Bloemendaal al binnen enkele minuten na aankomst het besluit “ gecontroleerd uit laten branden “ nemen;
  6. opkomsttijden: in het VRK ‘evaluatie’ overzicht is de eerste opkomsttijd (Kerkplein 24) als onbekend aangekruist terwijl uit de excel bijlage blijkt dat dit meer dan 20 minuten is geweest (via zoeken op bleek dat de tankautospuit eerst naar het Kerkplein Heemstede i.p.v. Bloemendaal was gegaan…). Ook blijkt dat de opkomsttijden in de excel sheet over de brand aan de Broekenrodeweg 91 (Aerdenhout) zeer sterk afwijken van de in de VRK ‘evaluatie’ geproduceerde gegevens.

Ten aanzien van het conflict PWN en de gemeente publiceren wij hier een artikel uit het Haarlems Dagblad van 13 juni jl. FullSizeRender Hoe is het mogelijk dat dit conflict al jaren duurt met alle risico’s voor de veiligheid?

Wij zijn buitengewoon kritisch over het functioneren van de VRK, maar ook vragen wij ons af hoe de burgemeester met deze kritiek omgaat binnen de VRK en we zijn er niet gerust op. Eerder stelden wij vragen aan het college hierover. De antwoorden die wij kregen zijn niet bevredigend. Wij hebben nav die antwoorden een serie nieuwe vragen aan het college gesteld. Hier publiceren wij deze vragen: Hart voor Bloemendaal vragen VRK-2. Een kleine greep uit de vragen:

Sinds wanneer is het bij de VRK bekend dat de brandweer meent dat met water een riet gedekte kap vrijwel niet is te blussen en waarom is dat niet meteen gecommuniceerd met B&W, de gemeenteraad en de betrokken burgers?

Wat is precies de capaciteit van de brandkranen in Bloemendaal, ofwel: voldoen alle brandkranen ook aan de afstandscriteria voor de ‘primaire bluswatervoorziening’?

Hoe kan het worden gerechtvaardigd dat de VRK brandweer een krediet vraagt voor rietkapbrandbestrijding, terwijl de succesfactor (bouwkundige verschillen) onbekend is? (De bouwkundige verschillen in rietkappen zijn niet op hun zeer verschillende  ‘blus succesfactoren’ door de VRK in het verzorgingsgebied  geïnventariseerd)

Hoe kan het zijn dat een raadslid, op vragen ter democratische controle, wordt geconfronteerd met elkaar tegensprekende gegevens over opkomsttijden na VRK ‘evaluatie’?

Hoe is de brandweerzorg in Vogelenzang geregeld? Deze zorg wordt overgelaten aan een andere veiligheidsregio, maar waar staat dat op schrift en heeft de raad de overeenkomst met die andere regio gezien en goedgekeurd?

Uit de informatie blijkt dat opkomsttijden veel hoger zijn dan vereist. Wat gaat u hieraan doen?

Extra achtergrondinformatie:

Beantwoording van onze eerste set vragen inzake brandweerzorg Bloemendaal (2015049096) en daarbij de bijlagen:

  • Duiding gegevens meldkamer brandweer (2015051652)
  • Overzicht uitrukken TS periode 2010 tm 2015 (2015051651)
  • Repressief Dekkingsplan (2013013041)
  • Rapport onderzoek brand-veiligheid in Bloemendaal (2013014054)

nb: foto Haarlems Dagblad, grote schade villa Aerdenhout na brand