Runderen op Park Brederode

Van verschillende kanten heeft het bericht ons bereikt dat de gemeente besloten zou hebben om runderen te laten grazen op voormalige bleekvelden in Park Brederode. Dit is voor ons nieuws. Wij weten niets van een dergelijk besluit. Blijkbaar is er al een brief uit naar omwonenden. Verschillende bewoners hebben al laten weten dit niet te zien zitten. Nu is het de vraag wat hier precies de bedoeling van is en hoe dit besluit, als het inderdaad genomen is, zich verhoudt tot de cultuurhistorische waarde van het park en het inrichtingsplan. Er is wel meer dat ons verbaast mbt Park Brederode: wat is nu de stand van zaken rond het hoofdgebouw, de parkeergarage, de eigendom van dat gebouw, de afspraken die zijn gemaakt met de ontwikkelaar(s)? Wat is de impact van het faillissement van een van de ontwikkelaars op de herbestemming van het hoofdgebouw? Wij zouden hierover geinformeerd worden. Ook daar hebben we niets meer over vernomen, nadat we er in het voorjaar vragen over hadden gesteld. Los daarvan speelt dan ook nog de kwestie van landjepik rond Villa Meerzicht, de schoorsteen direct achter het hoofdgebouw, het aantal woningen dat nog gebouwd zou moeten worden etc. Het is de hoogste tijd dat de raad door de wethouder/het college goed wordt geinformeerd. Wij hebben echt de indruk dat er van alles en nog wat wordt besloten, zonder dat de raad er ook maar iets over te zeggen heeft, of er ook zelfs maar in wordt gekend. Het is vervelend om telkens achter de feiten aan te moeten hobbelen en van omwonenden te moeten vernemen wat er aan de hand is of het in de krant te moeten lezen. Veel liever horen wij het rechtstreeks van het bestuur en dan kun je er tenminste een fatsoenlijk debat over hebben met elkaar. Hieronder een fragment van een bericht dat wij ontvingen over de runderen:

Koeien op bleekveld park brederode 1park brederode 2park brederode 4

 

Park Brederode kent twee/drie unieke bleekvelden.

De bleekvelden zijn cultureel (industrieel) erfgoed en zijn een van de weinig overgebleven bleekvelden in de regio Zuid Kennemerland.

De blekerijen waren een belangrijke economische factor des tijds.

Dit weinig overgebleven erfgoed met op Park Brederode nog zichtbare structuren moeten we dan ook koesteren.

De eigenschappen van de bleekvelden zijn qua structuur (bodem en vorm) en vegetatie (door arme zandgrond een unieke vegetatie en inmiddels zeer bloemrijk).

Het gerucht gaat dat een boer toestemming wil om daar vee te laten grazen. Dus willen omvormen tot weiland. Met alle bodem en structuur en vegetatie schade als gevolg.
Het houden van koeien is mijn inzien zowel tijdelijk, dan wel permanent op deze locatie geen optie.

 

Externe informatie Link:  http://www.dsla.nl/

Onder projecten: Park Brederode