Ruïne van Brederode

Tijdens de commissievergadering grondzaken op 10 februari hebben wij de wethouder vragen gesteld over: 1) het behoud van de schoorsteen op het terrein van Park Brederode en 2) het droogvallen van de slotgracht rond de Ruïne van Brederode. Over dat laatste onderwerp hadden wij in een eerdere commissievergadering al vragen gesteld. Gisteren kwam hierop een reactie, maar deze is voor ons nog onvoldoende duidelijk. Wij zetten ons in voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Hebt u meer informatie over het droogvallen van de slotgracht, laat u het ons dan weten. Zie onze contactgegevens op deze site.

De reactie van de gemeente over het droogvallen van de slotgracht in relatie tot de Brederoodsebeek vindt u hier:C7 Beantwoording TCG-06 Effecten waterhuishouding Park Brederode op de Ruïne van Brederode 2015027744