Reparatie dak Dienstencentrum

Inwoners die de gemeente advies geven. Dat zien wij maar wat graag. In dit geval betreft het een inwoner uit Bennebroek met een specifieke deskundigheid die zich meldde bij ons omdat hij had vernomen dat het dak van de voormalige St Fransiscusschool in Bennebroek vervangen zou moeten worden. Extra kosten EUR 130.000. Volgens de wethouder zou het dak lek zijn. Oorzaak: poreuze pannen. In deze voormalige school zit nu het Dienstencentrum. De betrokken inwoner heeft zijn hele leven in de dakdekkerij gewerkt. Hij wilde graag advies geven over de reparatie van het dak. Samen met de technische man van de gemeente is hij vervolgens het dak gaan bekijken en heeft hij advies uitgebracht aan de wethouder, Nico Heijink. Dat advies vindt u schuin gedrukt hieronder en komt er op neer dat het dak in redelijke conditie verkeert. Een kostenpost van EUR 130.000 is wat hem betreft niet verantwoord.

 Geachte  heer  Heijink,

 Ik  heb  op dinsdag  31  mei samen  met de  heer K  een bezoek  gebracht aan het  dienstencentrum.    De zolderruimte  is  zorgvuldig  door  mij geïnspecteerd . Heb  geen enkele lekkage  daar kunnen ontdekken, en   wat  zeer  goed  uitkwam, de dag  daarvoor  hadden we  hier in  Bennebroek  een enorme  stortbui gehad.  Geen druppel  aan de binnenzijde. Ik heb  niets kunnen ontdekken  van  lekkage,  ondanks de ontzettende plensbui  een  dag  tevoren.  Vervolgens heb ik ook  nog  eens   het  dak aan de  buitenzijde  nauwkeurig  bekeken waarbij ik  één  afwijkende dakpan   kon  ontdekken een  z.g. O.V.H pan  i.pl.v.  een  V.H. pan   en  er  zijn  een paar pannen  onder een horizontale vorst die  niet  helemaal  netjes liggen. Dat  moet even  herzien  worden.  De  horizontale  vorst  zou  je  eventueel  hier  en daar eens  even  kunnen  nalopen.

Dit  is  al met  al  wat  ik  heb  kunnen  waarnemen.  Mijn conclusie  luid  dan  ook dat  het dak  in een alleszins redelijke  conditie verkeert. Een totale vernieuwing,  zoals  voorgesteld 

vind  ik dan  ook niet verantwoord. Mocht  U  daar behoefte  aan hebben ben  ik genegen het  een en ander nog  eens mondeling toe te lichten.

 Vriendelijk  groetend,

 Inwoner van Bennebroek