Red de Hartekamp!

Op de grens tussen Heemstede en Bennebroek ligt de voormalige buitenplaats De Hartekamp. Het is eigendom van een zorginstelling de Hartekampgroep. Op het terrein wonen de cliënten van de zorginstelling. Hun woningen bevinden zich op het midden van het terrein, ten noorden van het prachtige hoofdgebouw. De Hartekamp heeft een rijke geschiedenis. De beroemde geleerde Linnaeus heeft hier gewerkt. Zie voor meer informatie de links onderaan dit nieuwsbericht. De Hartekamp is een rijksmonument. Zowel het hoofdgebouw als het daaromheen liggende park zijn beschermd.

Maar nu hangen er donkere wolken boven de Hartekamp. Ten zuiden van het hoofdgebouw zouden drie appartementencomplexen moeten verrijzen. Dit plan is al vrij oud. In 2007 werd het bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden in Heemstede vastgesteld. Voor alle landgoederen werd destijds een conserverend beleid aangehouden met uitzondering van de Hartekamp. Merkwaardig. De bouwplannen belandden in de ijskast. Dat kwam op de eerste plaats omdat de Raad van State eind 2008 een streep zette door het bestemmingsplan. De gemeente Heemstede had fouten gemaakt. Ten tweede gooide de crisis roet in het eten. De woningmarkt stortte ineen en de plannen gingen van tafel. Nu, tien jaar later, worden die plannen nieuw leven ingeblazen. Helaas. Heemstede werkt aan een nieuw bestemmingsplan en daarin komen de drie bouwvlakken voor de appartementencomplexen weer terug. Het akelige is dat de drie bouwvlakken zich vlak voor, naast en deels achter het hoofdgebouw bevinden. Direct in het zicht. De massale omvang van de appartementencomplexen is van dien aard dat deze drie gebouwen straks het aanzicht van het historische hoofdgebouw volledig zullen verstoren. Het is zo buiten proportie dat wij van mening zijn dat dit de ondergang betekent van de Hartekamp. We vragen dus aan de raadsleden van Heemstede historisch besef en vooral ook respect te tonen. Hier is sprake van een verdienmodel voor de Hartekampgroep. Wij zijn van mening dat de gemeente Heemstede daarin niet moet meegaan. Het is niet zo dat wij de deur naar ontwikkelingen volledig op slot doen. Herbouw van het koetshuis die ooit aan de Herenweg/Rijksstraatweg heeft gestaan, behoort wat ons betreft absoluut tot de mogelijkheden. Bij het koetshuis hoorde een stal waarin naar verluidt, 24 koetsen konden staan. Koetshuis en stal zijn in de jaren zeventig van de vorige eeuw afgebrand. Herbouw van koetshuis en stal zou een vooruitgang betekenen. Op de plek van het koetshuis staat nu een afzichtelijk gebouw dat vroeger dienst deed als utiliteitsgebouw voor de zorginstelling (kantine, keuken, kantoor). Dat gebouw kan rustig tegen de vlakte. Maar bouw daar dan niet een met het hoofdgebouw contrasterend grote blokkendoos voor terug. Een keer de boel verprutsen is al erg genoeg. We zijn nu ruim dertig jaar verder en doe het dan dit keer wel goed! Ook hebben wij geen moeite met de bouw van twee bouwhuizen vergelijkbaar met de bouwhuizen die op het naastgelegen Huis te Manpad staan. U kent ze misschien wel, de twee halfronde huizen die bij de hoofdingang staan van Huis te Manpad.

We hebben het gevoel dat de beoordeling van dit plan niet eerlijk verloopt. Dat komt omdat de Hartekamp ver van de bewoonde wereld af ligt. Geen Heemstedenaar die er last van heeft als daar drie complexen worden neergezet op zo’n historisch belangrijke plaats. Raadsleden in Heemstede voelden zich in 2006 duidelijk niet aangesproken. Het kon ze toen weinig schelen. Maar, voor de inwoners van Bennebroek ligt dat duidelijk anders. De gemeente Bennebroek was destijds fel tegenstander van de plannen en liet dat ook merken. Tegenwoordig is Bennebroek deel van Bloemendaal. 

Daarom heeft Hart voor Bloemendaal wethouder Kruijswijk (GroenLinks) gevraagd om scherp protest aan te tekenen tegen de bouwplannen en niet akkoord te gaan met het concept bestemmingsplan waar nu aan wordt gewerkt door Heemstede. Het beleid dat Bloemendaal uitdraagt met betrekking tot landgoederen, zou ook moeten worden nagestreefd voor die buitenplaatsen die net over de grens in een andere gemeente liggen. Vooralsnog horen we weinig van de wethouder. Het scherpe protest moet nog komen, hopen wij. Laten we zeggen dat we een vinger aan de pols houden. Voor alle inwoners die meer willen weten, zeggen wij: komt u naar de vergadering van 16 februari as in het raadhuis van Heemstede. Dan wordt het concept bestemmingsplan besproken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Heemstede. Via deze site houden wij u op de hoogte van de nadere ontwikkelingen.

http://ifthenisnow.eu/en/node/159738

https://ilibrariana.wordpress.com/2012/01/23/eigenaren-van-huis-te-heemstedemeer-en-bergbosbeek-berkenrodehuis-te-bennebroek/hartekamp/

http://rijksmonumenten.nl/monument/515576/landhuis-hartekamp/heemstede/

Foto’s van koetshuis van ilibraria site afkomstig. Koetshuis brandde af in 1968.