Rechtszitting in Haarlem: dossier Elswoutshoek

Op 26 augustus jl hebben wij een rechtszaak bijgewoond die betrekking had op het omvangrijke dossier Elswoutshoek. Dit keer betrof het de Wet openbaarheid van bestuur. De belangrijkste vraag die voorlag was of de gemeente Bloemendaal terecht een beroep had gedaan op artikel 11 eerste lid van de WOB. De gemeente stelt op grond van dat artikel dat interne mailcorrespondentie niet openbaar hoeft te worden gemaakt omdat deze betrekking hebben op persoonlijke beleidsopvattingen. Omdat wij graag volledig op de hoogte gehouden willen worden, is ons voorstel om bij elke raadsvergadering een update te ontvangen van de wethouder RO van de laatste stand van zaken. Hier publiceren wij voor u ons persoonlijk verslag van deze rechtszitting. HartvoorBloemendaal verslag zitting rbHaarlem aug 2014