Radicaliseren?

De afgelopen weken kwam de ‘bestuurscultuur’ in Bloemendaal negatief in het nieuws. Dit had vooral te maken met de veroordeling van fractievoorzitter Roos door de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Haarlem. Roos kreeg op 13 mei jl te horen dat zij was veroordeeld wegens schending van de geheimhouding. Daarop heeft haar advocate meteen hoger beroep ingediend bij het hof in Amsterdam. Waarom? De belangrijkste reden is dat de rechtbank het deskundigenrapport van twee hoogleraren, professor Elzinga en professor Munneke, terzijde heeft geschoven. In het vonnis is het rapport niet behandeld. Wat schrijven deze twee hoogleraren over de door het colllege opgelegde geheimhouding aan raadsleden Heukels en Roos eind 2014? Zij schrijven dat de procedure van de Gemeentewet niet goed is doorlopen. De geheimhouding had door de raad bekrachtigd moeten worden. De selectieve geheimhouding is in strijd met de wet, het stelsel van de wet en de grondwet. Nadat Roos beroep had ingesteld, vertelde burgemeester Schneiders haar dat hij daar verbaasd over was. Want in zijn ogen heeft Roos enorm geboft met de veroordeling. Ze is weliswaar veroordeeld, maar ze hoeft (voorlopig) geen taakstraf uit te voeren. Ook staat er voor haar veel op het spel. In haar dagelijks werk zal ze daar toch de nadelige gevolgen van ondervinden en daarom is het beter om je gedeisd te houden en een toontje lager te zingen. Hiermee is het eind nog niet in zicht. Het college wil de notaris aanpakken die het proces verbaal heeft gemaakt. Burgemeester Schneiders heeft laten weten dat het college een brief heeft gestuurd naar de Broederschap. Ook heeft hij verteld dat het OM nog niet klaar is met de notaris. Dit vindt Hart voor Bloemendaal een zeer kwalijke ontwikkeling. Deze actie is weer een voorbeeld van gebrekkige kennis van de wet. Roos heeft twee studies achter de rug: notarieel recht en fiscaal recht. De notaris heeft niets onrechtmatigs gedaan. Maar deze actie anderhalf jaar later is wel een extra drukmiddel dat wordt ingezet om Roos nog verder te beschadigen. De vraag is waarom het college deze route kiest en de zaak nog verder op de spits drijft. Het werkt in ieder geval niet kalmerend. Van burgemeester Schneiders hadden wij een heel hoge pet op. De loftrompet wordt dagelijks over deze man afgestoken. Het is een bestuurder met veel ervaring. Wat bezielt het college om mensen zo te beschadigen? Roos heeft Schneiders nog gewezen op het feit dat deze notaris ook een maatschappelijke positie bekleedt. Is er dan helemaal geen enkel inzicht in het eigen handelen van de gemeente? Hoe zit het bijv met verklaringen van ambtenaren die in strijd met de waarheid zijn? Verklaringen die deel uitmaken van het dossier Elswoutshoek? En wat zegt de burgemeester over een advocaat die de gemeente inhuurt en aperte onwaarheden vertelt over deze kwestie in een verweerschrift dat namens de gemeente naar de rechtbank is gestuurd op 19 april jl? Het zijn een paar voorbeelden die Roos heeft aangekaart bij de burgemeester. De verklaringen van ambtenaren zijn oude koek. Dat een advocaat onzin verklaart, dat mag gewoon. Aldus burgemeester Schneiders. Afgelopen week heeft Roos te horen gekregen dat zij wel vragen mag stellen, maar dan wel kort en bondig en zonder suggesties over integriteit ed.

Intussen wordt het nog erger: in het Haarlems Dagblad stond afgelopen week een artikel waarin Schneiders bekend maakte dat raadslid Roos de oorzaak is van de problemen. Commissaris van de Koning Johan Remkes is op 30 mei jl langsgeweest in Bloemendaal en vindt dat de raad eensgezind het onwelkome gedrag van Roos moet afkeuren. Nestor van de raad, Andre Burger van het CDA doet er nog een schepje bovenop door tegenover de journaliste van het Haarlems Dagblad te verklaren dat Roos sinds het uitspreken van het vonnis op 13 mei jl is geradicaliseerd. Wij nemen aan dat Burger de krant leest. Daarom zijn wij ook zo verbaasd dat hij zich van deze term bedient. Burger komt over als een beminnelijk raadslid met ruimte voor een ieder, de man die achter de schermen verbindt.Burger

Maar dit is dan wel een lelijke tegenvaller.

De term leidt echter ook af van de inhoud. Want wat hij eigenlijk zegt is dat Roos niet meer serieus genomen kan worden. En dat is gevaarlijk, want zodra het op de man wordt gespeelt, zodra iemand door de groep wordt gedemoniseerd, dan gaat de inhoud van wat die persoon zegt verloren. Wij vragen ons af: wat is er radicaal aan het uitgangspunt dat advocaten geen aperte onwaarheden mogen verkopen in de rechbank? Wat is radicaal aan het principe dat ambtenaren geen valse verklaringen mogen afleggen? Waarom zou het radicaal zijn als je als raadslid vindt dat de wet nageleefd moet worden?

Wij zeggen tegen Roos: volhouden, niet opgeven en doorgaan.