Proces Verbaal Loetje bijeenkomst

Op dinsdagavond, 16 december jl, was de bijeenkomst in Loetje. Hier publiceren wij het proces verbaal van de notaris. U vindt hierin onze verklaring. Daarachter de stukken die geanonimiseerd zijn. Aansluitend vindt u onze eigen stukken ter aanvulling van het dossier. Dat begint bij de verklaring van Rob Slewe en Hans Slewe. Voor de volledigheid merken wij op dat wij er diverse stukken uit hebben gelicht. Zie het proces verbaal. Wij hebben uit zorgvuldigheid nog een stuk er uit gelicht waarbij mogelijk de persoonlijke levenssfeer in het geding is. scan afschrift proces verbaal