Poreuze dakpannen

Hier een vervolg op het verhaal van de poreuze dakpannen van het dienstencentrum in Bennnebroek, nl de voormalige St Franciscusschool. Eerder schreven wij op deze site dat wij verheugd waren dat de complete vernieuwing van het dak van de voormalig St Franciscusschool a raison van EUR 130.000 niet door hoefde te gaan. Een behulpzame en terzake vakkundige inwoner van Bennebroek had zich gemeld bij wethouder Heijink en was vervolgens samen met een ambtenaar en de betrokken aannemer op inspectie gegaan. Deze inwoner constateerde dat er niet zo gek veel aan de hand was. Wel viel hem de joviale omgang op tussen de ambtenaar in kwestie en de aannemer. Reden voor ons om een aantal vragen te stellen aan de wethouder. Daarop ontvingen wij een reactie waar wij niet blij van zijn geworden. De gemeente gaat toch over tot renovatie van het dak. Alhoewel: renovatie…. Wij verwijzen u voor onze vragen en de reactie naar de tekst hieronder. De inwoner intussen had al weer contact met de wethouder en liet deze weten dat hij de begroting van de aannemer nog maar eens had doorgenomen. Daaruit bleek dat de pannen helemaal niet vernieuwd werden. Er zou alleen maar een ‘plastic laagje’ worden aangebracht onder de bestaande oude pannen. Pannen waarvan diezelfde aannemer eerder nog had verklaard dat deze poreus zouden zijn. Het is ons een volkomen raadsel hoe je een lekkage als gevolg van poreuze pannen zou kunnen verhelpen op die manier, maar ja, wij zijn dan ook geen professionals op dat gebied. Wel weten wij zeker dat wij ons geld niet op die manier zouden willen besteden als het dak van ons huis lek was.

 

Geacht College,

Van de heer X heb ik begrepen dat hij de zolderruimte heeft geïnspecteerd van het dienstencentrum in Bennebroek. Hij heeft het onderstaande bericht (schuin gedrukt) verstuurd aan wethouder Heijink.

  1. Mijn vraag is wat u met zijn advies gaat doen. Is het wel nodig om de renovatie uit te voeren zoals u onlangs berichtte aan de gemeenteraad?

Hoewel tijdens het bezoek met de heer Brasser, ondanks een regenbui de avond ervoor, er op dat moment geen zichtbare lekkage werd aangetroffen, gaan wij toch over tot de uitvoering van de renovatie. Onlangs heeft het dak na langdurige regenval wederom op diverse plaatsen gelekt. Het water werkt in op het dakbeschot en de dakconstructie. Op den duur leidt dat tot noodzaak van nog grotere reparaties.

  1. De wethouder had het eerder over een probleem dat was ontstaan als gevolg van poreuze pannen. Uit het bericht van de heer Brasser maak ik op dat dat niet het probleem is. Bent u het daarmee eens?

Wij zijn het hiermee niet eens. Bij de tijdens de verbouwing van de school tot CSB reeds uitgevoerde deelreparaties is gebleken dat vele pannen bij het aanpakken verbrokkelen / breken of nog verder scheuren. Veel pannen voldoen niet meer.

  1. Ik zou graag een kopie willen van het rapport dat de aannemer heeft uitgebracht. Ik neem aan dat er zo’n rapport is geschreven. Kunt u mij daar een kopie van bezorgen?

Hieronder en in de bijlage treft u het door de aannemer van de verbouwing opgestelde advies aan.

  1. Gaat u nog een ander bedrijf of een deskundige inschakelen voor een ‘second opinion’?

Wij laten extern eerst een werkomschrijving maken van de noodzakelijke werkzaamheden.

  1. Welke aannemer betreft het die het werk zal gaan uitvoeren?

Met behulp van de werkomschrijving zullen wij het werk conform het aanbestedingsrecht meervoudig onderhands aanbesteden.

  1. Heeft deze aannemer vaker werk verricht voor de gemeente Bloemendaal?

Wij kiezen bij onderhandse aanbestedingen over het algemeen aannemers die naar tevredenheid eerder voor Bloemendaal hebben gewerkt en ook altijd een nieuwe partij.

  1. Heeft dit bedrijf al opdracht gekregen of zijn er meer gegadigden, hoe is/wordt de aanbesteding georganiseerd?

Zie de antwoorden onder 5 en 6.

Met vriendelijke groet,

Marielys Roos, Hart voor Bloemendaal

 

Geachte  heer  Heijink,

 

Ik  heb  op dinsdag  31  mei samen  met de  ambtenaar xxx  een bezoek  gebracht aan het  dienstencentrum.    De zolderruimte  is  zorgvuldig  door  mij geïnspecteerd . Heb  geen enkele

lekkage  daar kunnen ontdekken, en   wat  zeer  goed  uitkwam, de dag  daarvoor  hadden we  hier in  Bennebroek  een enorme  stortbui gehad.  Geen druppel  aan de binnenzijde. Ik

heb  niets kunnen ontdekken  van  lekkage,  ondanks de ontzettende plensbui  een  dag  tevoren.  Vervolgens heb ik ook  nog  eens   het  dak aan de  buitenzijde  nauwkeurig  bekeken

waarbij ik  één  afwijkende dakpan   kon  ontdekken een  z.g. O.V.H pan  i.pl.v.  een  V.H. pan   en  er  zijn  een paar pannen  onder een horizontale vorst die  niet  helemaal  netjes liggen.

Dat  moet even  herzien  worden.  De  horizontale  vorst  zou  je  eventueel  hier  en daar eens  even  kunnen  nalopen.

Dit  is  al met  al  wat  ik  heb  kunnen  waarnemen.  Mijn conclusie  luid  dan  ook dat  het dak  in een alleszins redelijke  conditie verkeert. Een totale vernieuwing,  zoals  voorgesteld 

vind  ik dan  ook niet verantwoord. Mocht  U  daar behoefte  aan hebben ben  ik genegen het  een en ander nog  eens mondeling toe te lichten.

 

Vriendelijk  groetend,

 de heer X