Politiek vuurwerk

Eerder schreven wij hier over onze vuurwerkmotie. Dat werden er uiteindelijk twee. Die twee moties ziet u hieronder. In december 2016 dienden wij ze in. Daarop kwam van alle kanten commentaar. De moties werden verworpen. Jammer maar helaas. Je bent bij het indienen van een motie altijd afhankelijk van een meerderheid en als de coalitie niet mee stemt, houdt het dus op.

Nu gebeurt er iets heel opmerkelijks. Voor de komende raad wordt door GroenLinks samen met D66 (?) opnieuw een motie ingebracht over vuurwerk. Zie hieronder de derde link naar deze nieuwe motie, die nu dus van twee coalitiepartners afkomstig is.

Los van de inhoud, want die is identiek aan wat wij beoogden te bereiken tijdens de raadsvergadering van 22 december jl, vinden wij dit een rare gang van zaken. Toen wij GroenLinks in december vroegen om mee te doen met een vuurwerkmotie, was de reactie van de fractievoorzitter Martine Meuleman op 18 december jl als volgt:

‘Deze motie gaat het vast weer niet halen. Een van de opmerkingen destijds was volgens mij dat het niet duidelijk was wie verantwoordelijk is voor de vuurwerkshows (ook het financiële plaatje) enz, enz. We kunnen het doen hoor, voor de buhne, maar liever dan een iets aangepaste versie waar we misschien een meerderheid voor kunnen krijgen. College wellicht vragen eea in kaart te brengen (haalbaarheid, ervaringen andere gemeentes, financiele consequenties) voor vuurwerkverbod en vuurwerkshows?’

Het college vragen in kaart te brengen? … Huh? Waarom ben je raadslid? Om voortdurend het college te vragen of je het goed doet? Gedoe dus in de achterkamertjes. Het komt er op neer dat je eerst van het college moet horen of iets politiek voor het college in orde is (lees voor de VVD) en als dat zo is, dan kun je misschien eventueel een motie indienen mits de meerderheid (lees: VVD) er voor is. Precies die vorm van politiek bedrijven waar wij zeer op tegen zijn. Want wat er achter in de kamertjes besproken wordt, dat weet verder niemand. De kiezers in ieder geval niet. Wie het wel weten, dat zijn VVD/GL/D66.

Daarop hebben wij de motie zelf ingediend. Niet voor de buhne, maar omdat wij het onderwerp belangrijk vonden en vinden. Omdat je als volksvertegenwoordiger ook bezig moet zijn met je eigen standpunten naar voren te brengen in een openbare raadsvergadering. Toen volgde er dus een debat in de raad. Het werd een vermakelijk toneelstukje dat werd opgevoerd op 22 december, want de VVD vond de tweede motie perfect, maar stemde toch tegen en vroeg de voorzitter (burgemeester Schneiders) vervolgens om een onderzoek. Vreemd. Geen motie, maar toch een onderzoek? Wie het nog eens wil nakijken kan dat stukje van de band bekijken. Agendapunt 16, eerste fragment vanaf minuut 7 en daarna fragment 2.  Zie de eerste link hieronder. Te zien is hoe burgemeester Schneiders op een goed moment bijna uit zijn vel springt. Maar dat helpt allemaal niks. De regel in Bloemendaal: VVD bepaalt alles en coalitiepartijen D66 en GroenLinks volgen.

Waarom melden wij dit hier nu? Omdat wij vinden dat het een keer over en uit zou moeten zijn met alle achterklap en overlegjes in de kamertjes. Wij zijn natuurlijk wel razend benieuwd of de motie die nu afkomstig is van GroenLinks en D66 het gaat halen. Wij kennen de uitslag al, maar houden u op de hoogte. Voor de zekerheid hebben wij onze twee moties maar weer van de plank gehaald en ingediend. Eens kijken wat het ‘debat’ hierover oplevert. Helaas zal dat kort zijn, want fractievoorzitter Roos heeft op een hele avond 11 minuten spreektijd. (!)

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2016/22-december/20:00

hart voor bloemendaal motie vuurwerk dec 2016-1

hart voor bloemendaal motie vuurwerk dec 2016-2

Concept motie meningspeiling vuurwerk (GrL, D66)