Plan B

Wat is het plan? Een korte schets van de raadsvergadering 12 november jl.

  1. Het Interpellatiedebat: uit de antwoorden van de beide wethouders blijkt dat zij doorgaan met Blekersveld. Alleen ligt het nu stil en wordt de deadline niet gehaald. Een plan B ontbreekt. Toen wij vroegen om het advies van de huisadvocaat over de bouw van flexwoningen op Blekersveld te delen, kregen we nul op het rekest. De burgemeester weigerde het stuk te verschaffen aan de raad, zelfs niet onder oplegging van geheimhouding. Dat betekent dat we nog een heleboel juridische ellende kunnen verwachten. Op de vraag hoe het nu toch kan dat het college flink geld aan het uitgeven is zonder budget van de raad, luidde het antwoord: wij vragen u dat budget op 17 december as. Daarmee is niet alleen het informatierecht maar ook het budgetrecht van de raad uitgekleed. Voor ons een reden om een motie van wantrouwen in te dienen tegen de burgemeester en de beide verantwoordelijke wethouders. Om kort te gaan: de situatie rond opvang van statushouders ziet er slecht uit. Wat ons zeer tegen de borst stuit is dat statushouders bij voorrang een sociale huurwoning krijgen toebedeeld. Daar wil Hart voor Bloemendaal van af. Iedereen moet netjes op zijn beurt wachten en die voorrangsregel is voor ons onacceptabel. We kunnen niet verkroppen dat iemand die al 10 jaar op de wachtlijst staat, wordt gepasseerd. Niet verwonderlijk: de motie van wantrouwen werd verworpen. Verbazingwekkend is wel dat de raad helemaal geen enkele behoefte lijkt te hebben aan een Plan B. Noch aan het advies van de huisadvocaat. Want alles is beter dan de waarheid onder ogen te zien.
  2. Het integriteitsprotocol: dat is een interne kwestie. In de afgelopen jaren zijn vele tientallen integriteitsmeldingen afgedaan. De burgemeester heeft het grootste deel behandeld. Hij heeft daar extra personeel voor aangetrokken. Dat heeft de inwoners geschat EUR 150.000 gekost tot nu toe. Resultaat: geen enkele melding is toegewezen. Er is zelfs niet 1 melding waarbij de burgemeester heeft geconstateerd dat de melder wel degelijk een punt had. Nee, alles is zo weggeschreven dat de melder als het ware voor gek is verklaard. De melding die Roos deed in maart 2018 over vermoedens van strafbare feiten gepleegd door een oud-wethouder is nooit behandeld. Het onderzoek dat Integis zou doen is stopgezet, want alles was geheim. En daarbij kwam dat Roos opeens voorwerp van onderzoek werd. De melder werd dus aangevallen. Het protocol dat gisterenavond werd besproken zou ervoor moeten zorgen dat de meldingen voortaan worden getoetst door een commissie. Maar dit land wordt niet bestuurd door allerlei fopcommissies. Goed bestuur begint met interne integriteit en niet met allerlei achterafjes en onderonsjes en een burgemeester die als een spin in het web alles dirigeert. Wij zeggen: verspilde energie en vooral verspild geld. Weer wordt er EUR 50.000 voor uitgetrokken. De teller staat straks op EUR 200.000. Dan kun je beter zeggen: elke integriteitsmelding die u als melder indient, wordt afgewezen in een besloten raadsvergadering. Het scheelt een hoop tijd en geld.
  3. Ons initiatiefvoorstel om het raadsleden mogelijk te maken aan mensen die komen inspreken in de raad een vraag te stellen. Dat is nu verboden. Wij vinden dat onhoffelijk en ondemocratisch. Het stellen van een vraag is goed voor het democratisch proces en het is bevorderlijk voor het contact met inwoners. Ook dit voorstel is afgewezen door de raad.
  4. Wij dienden een motie in om een RO-kwestie die al vijf jaar speelt, op te lossen. Een individuele zaak maar wel tekenend voor hoe het kan gebeuren dat een dossier vastloopt zonder dat dat nodig is. De motie werd aangenomen maar de wethouder zette bars zijn hakken in het zand en vond dat het allemaal niet eenvoudig was en hij liet duidelijk merken geen zin te hebben in het uitvoeren van deze motie. We gaan het volgen.
  5. De motie over het verbod om aantekeningen te maken tijdens een inzage van stukken in het gemeentehuis, gaan we de volgende vergadering indienen. Het was al na middernacht en wij vinden dat dit onderwerp echt goed moet worden besproken. De burgemeester daarentegen was ‘not amused’ en wond zich verschrikkelijk op. Hij wantrouwt raadsleden die aantekeningen maken. Hij is van mening dat bepaalde raadsleden, waaronder Roos, niet te vertrouwen zijn. Het is bekend dat de heer Roest een gloeiende hekel heeft aan de persoonlijke facebookpagina van onze fractievoorzitter. Wat Roos publiceert op haar Facebook valt onder het grondrecht ‘vrijheid van meningsuiting’ en daar zou deze D66 burgemeester toch van moeten weten dat die vrijheid alles is. Daarop is onze vrije Westerse democratie gebaseerd. Als we daaraan gaan tornen, dan is het eind zoek. Laten we vooral zuinig zijn op dit grondrecht. Dat het de heer Roest niet bevalt wat Roos publiceert of schrijft, is een kwestie van smaak. Maar nooit heeft zij stukken geopenbaard die geheim zijn. Nooit. Al wordt er wel met man en macht aan gewerkt om haar in een zo kwaad mogelijk daglicht te stellen getuige de meldingen die vanuit het gemeentehuis bij politie en Justitie zijn gedaan.