Persverklaring: deal or no deal!

De voorzitter van de commissie bestuur en middelen, Rolf Harder (VVD) heeft zojuist laten weten dat er vanavond geheim wordt vergaderd over de jaarrekening i.v.m. het feit dat de financiële uitkomst van de mediation ter sprake komt en dit niet in het openbaar mag gebeuren. Tot nu toe is er geen goedkeurende accountantsverklaring (1 juli 2021, 14:45 uur). Ik zal niet deelnemen aan een geheime vergadering over de jaarrekening 2020. Cijfers horen openbaar te zijn en het debat hierover ook. Dat de financiële gevolgen van de mediation in het kader van de behandeling van de jaarrekening 2020 geheim moet blijven en daarmee de beraadslagingen ook, is niet correct. Er rust geen geheimhouding op de jaarrekening en evenmin op het standpunt dat de accountant hierover inneemt. Nog los daarvan is de accountantsverklaring te laat om op 8 juli as in een raadsbesluit de jaarrekening 2020 te kunnen goedkeuren aangezien de wettelijke termijn daarvoor niet in acht is genomen. Of maw: de gemeente Bloemendaal hoort de wet na te leven en geen loopje te nemen met termijnen. Laten we hopen dat deze raadsvergadering wordt uitgesteld tot twee weken ná de accountantsverklaring.

Rest ons nog te verklaren dat dit de zoveelste dubieuze wending is in deze onverkwikkelijke gang van zaken rond de Slewe-deal. Daarbij wil ik niet onvermeld laten dat de VVD en hun maten hemel en aarde hebben bewogen om vooral niet fysiek te hoeven vergaderen. Want dat kon niet i.v.m. Covid. Dat het nu te elfder ure niet alleen wél kan maar ook móet, is een opdracht van opnieuw de VVD die blijkbaar veel te verbergen heeft met het oog op de verkiezingen 2022.

Noemen wij dit openbaar en transparant en integer bestuur, of worden we hier geregeerd door de Bende van de Zwarte Hand?

Ik zal in ieder geval zelf beslist geen vuile handen maken door vanavond naar die geheime bijeenkomst te gaan waarna er weer van alles in de geheime doofpot wordt gestopt met het doel eenieder die daar zit te belemmeren in zijn of haar rol als volksvertegenwoordiger. Diegenen die wel aan de geheime VVD-wedstrijd meedoen zouden eens goed bij zichzelf te rade moeten gaan of zij het ambt van volksvertegenwoordiger nog wel waardig zijn.

Inwoners hebben er recht op te weten wat er met hun geld gebeurt en waarom.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

1 juli 2022