persbericht van Rob Slewe

Hieronder nemen wij het complete persbericht over van Rob Slewe van 9 september jl aangezien het Haarlems Dagblad met geen woord spreekt over de bijdrage die fractievoorzitter Roos heeft geleverd om dit dossier tot een positief einde te brengen. Dat einde is er nog niet, want er liggen nog wel een paar vragen op de plank. Maar het begin is er. Het is apart dat het Haarlems Dagblad dat helemaal buiten beschouwing laat en de vraag is dan ook: wat heeft de redactie bewogen om onvolledig verslag te doen.

Discussie: Brief : nooit bedreigingen intimidaties
Onderwerp: Brief : nooit bedreigingen intimidaties

Goedemorgen allen

Zie bericht hieronder.  Eindelijk een klein beetje gerechtigdheid en daar zijn we erg blij mee.

Het is notabene hetzelfde college  (weliswaar andere poppetjes) maar duidelijk is is het in ieder geval wel.

En uniek ook want hier  wordt gewoon bevestigd dat de overheid zich aan laster en smaad schuldig heeft gemaakt.

De gehele poppenkast rondom Roos zal ook in een geheel ander daglicht komen te staan, want waar gaat dit nu toch over ?

Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik nog steeds verbijsterd ben over het feit dat een overheidsorganisatie deze middelen heeft ingezet en dat blijkbaar de Raad niet krachtig genoeg is om er ook maar iets aan te doen.

In de bijlage de brief van het college.

Groet

Rob slewe
—————————-PERSBERICHT———————————-

College Bloemendaal erkent  : nooit sprake geweest van bedreigingen en/of initimidaties door de eigenaren van Elswoutshoek

In een brief aan Rob Slewe  dd 26 augustus 2016  schrijft het het college van B&W van Bloemendaal :

“Het college van B&W neemt dan ook afstand van deze beschuldigingen aan uw adres en is van mening dat er geen bedreigingen en intimidaties hebben plaatsgevonden.
Wij bieden hiervoor onze excuses aan”

Beschuldigingen aan het adres van de eigenaren van Elswoutshoek dat er sprake zou zijn geweest van ernstige bedreigingen en intimidaties zijn zowel in de pers, voor de rechter, in het informele circuit  als tijdens raadsvergaderingen geuit door onder meer ex-burgemeester Ruud Nederveen, ex-wethouder Tames Kokke en ex-wethouder Marjolein de Rooij.

Raadslid Marielys Roos van de partij Hart voor Bloemendaal heeft een belangrijke rol gespeeld om deze verklaring van het college onder leiding van burgemeester Bernt Schneiders te bewerkstelligen.

Als klokkenluidster openbaarde zij door het college geheim verklaarde stukken uit het zwartmaakdossier van wethouder de Rooij waardoor onder meer onjuiste verklaringen afgelegd door  ambtenaren werden geopenbaard.
(Vervolgens deed VVD burgemeester Ruud Nederveen aangifte tegen haar en werd Roos onlangs veroordeeld door de strafrechter vanwege schending van het ambtsgeheim. Roos is in hoger beroep gegaan).
In ieder geval is nu voor een ieder duidelijk dat Roos, ongeacht de uitkomst van het hoger beroep, moreel gezien het juiste heeft gedaan.

Meer dan twee jaar heeft het geduurd voordat het college haar beschuldigingen heeft gerectificeerd.

Het gaat hier niet om een enkele losstaande,  belasterende uitspraak van Bloemendaalse (voornamelijk) VVD bestuurders in dit dossier maar een compleet opgezette zwartmaakstrategie
waarbij niet nagelaten werd om het gehele gemeentelijke apparaat maar ook allerlei netwerken
rondom de VVD  varierend van lokale  Rotary clubjes tot en met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, in te zetten tegen de eigenaren van Elswoutshoek.

Wij danken burgemeester Schneiders en wethouder Heijink voor hun bijdrage om deze
voor ons belangrijke rectificatie te bewerkstelligen.

En Marielys Roos voor de moed om deze ongekende zwartmakerij  vanuit de overheid aan de kaak te stellen

 

nb: bron foto is Volkskrant