Particuliere jacht wordt beschermd

Wij dienden een motie in om de bebouwde komgrens te verleggen in het noorden van Bloemendaal. Daar doet zich de wonderlijke situatie voor dat een deel van de gemeente als het ware buiten de gemeente wordt geplaatst omdat het niet binnen de bebouwde kom zou liggen. Dus: wel in de gemeente, maar niet in de bebouwde kom. Daarmee wordt de provincie de toezichthouder en kan de gemeente de jacht die in dat gebied plaatsvindt niet verbieden. Terwijl er in datzelfde gebied een school staat, er binnenkort huizen worden gebouwd, onttrekt de jacht zich dus aan het toeziend oog van de gemeente. Hetzelfde geldt voor bomen. De kap van bomen wordt overgelaten aan de provincie. De gemeente heeft er niets over te zeggen. Wij willen dat dit gebied in de bebouwde kom van de gemeente wordt getrokken zodat er niet meer door particulieren voor de lol kan worden gejaagd. We vinden dat onveilig en het veroorzaakt dierenleed. We willen bovendien de bomen beter beschermen, want er is heel veel gekapt en meer dan ons lief is in dat gebied. Dus dienden we een motie in. Deze werd gisterenavond ‘afgeschoten’. De wethouder prevelde dat er niets aan de hand was omdat de jager een jachtakte heeft en daar moet hij zorgvuldig mee omgaan, want anders raakt hij zijn akte kwijt.

Dat willen we heus geloven. Iemand met een rijbewijs zal ook autorijden, maar dat neemt nog niet weg dat zo nu en dan toch een rijbewijs wordt ingevorderd. Hetzelfde geldt voor een jachtakte. Wij vinden het onbestaanbaar dat de gemeenteraad en het college het jagen in de buurt van een basisschool toestaat. VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, D66 vonden het allemaal prima. Jagen in bewoond gebied is voor hun geen probleem. De heer Doorn van VDB maakte het helemaal bont. Terwijl hij in Dennenheuvel woont als conciërge en het gebied goed kent dat grenst aan het ‘jachtterrein’ en regelmatig is gebeld over knallen en schoten. Hij verklaarde echter dat er niets aan de hand is. Er zou slechts één keer zijn geschoten… Dan moeten we toch even wijzen op het bericht aan de burgemeester van een omwonende, Jet Schol. Mevrouw Schol is een ‘buurvrouw’ van de heer Doorn. Zij zag met lede ogen aan wat er gisterenavond gebeurde en hoe de wethouder en raad in de ontkenning schoten. Het artikel in het HD plaatsen wij hieronder. Wij zijn benieuwd welke belangen hier zo zwaarwegend zijn dat jagen rond een school en nabij de bewoonde wereld heilig is verklaard in Bloemendaal.