Parkeerproblemen agv het Hillgate bouwplan

De bewoners langs de Bloemendaalseweg (nrs 313 t/m 323) zijn zeer ontevreden over het plan van Hillgate dat gerealiseerd moet worden op de plek van de oude Van Wijk garage in Overveen. Door het bouwplan verdwijnen parkeerplaatsen die de bewoners zo dringend nodig hebben. Zeker nu er twee succesvolle horecazaken in de buurt gevestigd zijn en het aantal bezoekers enorm is gestegen. Waar laten de mensen hun auto’s? Wat doen bezoekers? Het restaurant Loetje heeft het parkeerterrein onlangs afgesloten met een slagboom, wat de situatie er niet beter op maakt. Voor het restaurant een begrijpelijke maatregel, maar de buurt ziet met lede ogen toe hoe de gemeente het goedvindt dat het Hillgate plan wordt uitgevoerd zonder dat het wordt geintegreerd in het grotere bouwplan voor het Marinehospitaalterrein. In de beantwoording van de zienswijzen worden omwonenden totaal genegeerd. Dat vinden wij niet netjes. De gemeente zegt: zoek het maar uit, want het is een privaatrechtelijke aangelegenheid. Wij zeggen: dat mag je zo niet zeggen gemeente, want bij een nieuw bouwplan moet er altijd worden gekeken naar wat dit plan betekent voor het aantal parkeerplaatsen. Als er plaatsen moeten worden opgeofferd, dan is het wat ons betreft zonneklaar dat het bouwplan niet gerealiseerd kan worden. Bovendien heeft de gemeente niet geluisterd naar de adviezen en opmerkingen van de klankbordgroep. Niet democratisch in onze ogen. Wij zijn zwaar teleurgesteld in de gemeente en vinden dat het bestemmingsplan niet kan worden goedgekeurd.

Ziet u verder ook de bandopname voor meer informatie: commissie grondzaken 12 maart jl:

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2015/10-maart/20:00

Zie punt 8 van de agenda vanaf minuut 99 ongeveer.