Park Vogelenzang

Groen maakt plaats voor steen. Vanavond is de vergadering van de commissie grondzaken in Bloemendaal. Op de agenda staat Park Vogelenzang. Dit is de mooie naam voor de nieuwe wijk die moet verrijzen op het terrein van GGZ inGeest in Bennebroek. Een prachtig parkachtig terrein dat eigendom is van GGZ inGeest. Tijdens de commissie grondzaken van 14 april jl werd het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) aan de raad gepresenteerd.

Hart voor Bloemendaal was tegen dit SPVE om de volgende redenen:

  1. Het SPVE gaat uit van veel te veel bebouwing. Wij zijn tegen verstening van het park;
  2. Onsamenhangende nieuwbouw: er wordt een ratjetoe aan nieuwbouw neergezet, zonder enige samenhang. Wij zeggen: kies voor kwaliteit. Met kwaliteit bedoelen wij: zorg voor nieuwbouw in historiserende stijl. Nieuwbouw in lijn met de monumenten op het terrein;
  3. Parkeren: wij vinden dat parkeerplaatsen zo veel mogelijk onder de grond moeten worden gerealiseerd. Voor zover appartementencomplexen worden gebouwd, is het niet van deze tijd om parkeerplaatsen boven de grond aan te leggen. Parkeergarages deels of geheel onder de grond is voor ons een absoluut vereiste om de omgeving niet onnodig te belasten met het lelijke blik van auto’s;
  4. Onduidelijkheid over de ontsluiting: wij zijn tegen een ontsluiting via de Hyacintenlaan. Als het terrein via de Hyacintenlaan wordt ontsloten, zal de verkeersdruk op de Zwarteweg toenemen en bovendien zal het zorgen voor gevaarlijke situaties omdat het verkeer een sluiproute zal kiezen om het stoplicht bij de Rijksstraatweg te vermijden;
  5. Supermarkt: mogelijk verhuist AH van het pleintje aan de Schoollaan naar het nieuwe Park Vogelenzang. Wij zijn hierop tegen omdat een supermarkt afbreuk doet aan het parkachtige karakter van het terrein. Bovendien voorzien wij grote verkeersafwikkelingsproblemen bij een ontsluiting via de Rijksstraatweg. De N208 is een drukke doorgaande weg. Aan deze weg ligt de Willinkschool. De afslag naar AH zou vlakbij de bushalte en de school liggen. Dat is vragen om problemen met fietsers en kleine kinderen die naar school toe gaan.

IMG_1552IMG_1557 IMG_1907

Wat zei wethouder Kruijswijk nadat hij alle kritiek (niet alleen van Hart voor Bloemendaal) had gehoord? Hij zei dat hij opnieuw aan de slag zou gaan en dat het college niet van  plan was om iets door te drukken, zie link hierboven. Is deze wethouder van Groen Links aan de slag gegaan? Hieronder  volgt de reactie van de wethouder dd 9 juni jl aan de raad. Dat wij erg teleurgesteld zijn, moge duidelijk zijn. Waarom staat de wethouder van Groen Links niet pal voor GROEN?

 

Leden cie. Grondgebied,

 

Dinsdag a.s. is het SPVE Park Vogelenzang opnieuw geagendeerd.

Nadat alle informatie t/m dinsdagavond is gewisseld, komt de tijd van kiezen en – wat het College betreft – het zetten van de volgende stap richting Stedenbouwkundig Plan.

Het College vindt het eerder aan u voorgelegde SPVE ook na nadere overweging – ook gehoord hebbende uw opmerkingen in de commissie van april jl. – een goed en realistisch plan. Het SPVE biedt een basis voor een verder creatief en interactief proces waarbij gekeken wordt wat er kwalitatief aanvaardbaar is binnen de grove SPVE-kaders. Bij het beoordelen van het percentage bebouwing moet m.i. mede rekening worden gehouden met het feit dat het terrein nog nooit zo weinig bebouwd is geweest als nu.

 

GGZ inGeest geeft overigens aan dat zij nu onderzoeken om collega-zorginstellingen met tijdelijke capaciteitsbehoefte het terrein op te halen in tijdelijke  huisvesting binnen de huidige bestemming, waarbij opgemerkt moet worden dat bouwaanvragen die nu worden ingediend die passen binnen het huidige bestemmingsplan niet door de raad tegengehouden kunnen worden. Als GGZ inGeest verder deze weg opgaat, dan is er een kans dat er in plaats van mooi ontworpen woningbouw het terrein wordt “verrijkt” met 15 meter hoge blokkendozen.

 

Zoals in de laatste cie. GG aangeboden: als er behoefte aan heeft om nog wat te vragen of van de gedachten te wisselen voordat het SPVE weer in de cie. komt (dinsdagavond volgende week), dan kan ik maandagavond in de fractievergadering langskomen. Ik hoor wel als dat behoefte aan is.

 

Vriendelijke groet,

 

Richard Kruijswijk

Wethouder

Gemeente Bloemendaal

Bloemendaalseweg 158, Overveen

T 023 – 522 5569

M 06 13 83 83 17

E [email protected]