Park Vogelenzang

Op 12 december 2019 stemde de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Park Vogelenzang. Wij zijn er niet blij mee dat het plan is aangenomen. De bouwdichtheid benadert die van de Bloemenbuurt net iets ten noorden gelegen van Park Vogelenzang. Hoewel de Bloemenbuurt een heerlijke plek is om te wonen, is de bouwdichtheid hoog. Wij vinden dat die dichtheid niet zou mogen gelden voor het park. Ondanks onze protesten en de bezwaren die wij hebben uitgesproken over de matige verkeersafwikkeling, was het enthousiasme over het nieuwe bestemmingsplan groot in de gemeenteraad.

Gelukkig heeft Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland beroep ingediend tegen het bestemmingsplan. De SBEZK was eerder ook al zeer actief betrokken bij acties tegen de Duinpolderweg. Het blijft keer op keer ongelooflijk belangrijk dat inwoners, burgers van deze regio zich direct inzetten voor behoud van kwaliteit. Te veel beton in de dorpskern Bennebroek gaat ten koste van de leefbaarheid. Wij vinden dat er meer ruimte moet zijn voor groen. Het weinig groen dat er nog is in Bennebroek dient behouden te blijven. Voor ons is het nog steeds onbegrijpelijk dat de gemeenteraad het heeft goedgevonden dat er op dit prachtige terrein, deze groene oase in Bennebroek, 300 woningen worden gebouwd in plaats van de eerder beloofde 250 woningen. Het is ons ook een doorn in het oog dat in Bennebroek alles wordt volgebouwd, terwijl elders in de gemeente, zie bijvoorbeeld Park Brederode, wel oog is voor ruimte en kwaliteit en behoud van groen. Waarom is toch iedere keer Bennebroek het ondergeschoven kindje? Of het kind van de bouwrekening?

De monumentale watertoren in het nu nog groene park in Bennebroek

Zie voor het beroepschrift dat SBEZK indiende:

beroepschrift ingediend bij de Raad van State door SBEZK