Over geld en andere zaken

Jaarverslagen, verkoop van vastgoed ed

Deze maand staat in het teken van goedkeuring van jaarverslagen over 2017 en diverse begrotingen. Voor ons is belangrijk dat vastgoed dat in eigendom is van de gemeente niet zo maar verkocht wordt. Bovendien vinden wij dat als vastgoed dan wordt afgestoten, verkoop plaats dient te vinden in het openbaar en zodanig dat de hoogste prijs wordt gerealiseerd. Laten we zeggen dat wij kiezen voor transparant bestuur. We zijn nog niet vergeten hoe opeens zonder enige melding vooraf, het gymlokaal voor een vriendenprijsje van EUR 20.000 van de hand werd gedaan door de gemeente, terwijl verhuur van vastgoed gewoon een commerciele business is.

Brandweerkazerne Bennebroek 

foto van Heemsteedse Courant

Als we dan spreken over transparant bestuur, dan zijn we ook zeer benieuwd wat het college nu precies van plan is met de brandweerkazerne in Bennebroek. Ons is ter ore gekomen dat de kazerne daar weg gaat. Er zou een nieuwe kazerne komen op het parkeerterrein bij de tennisbaan. Dat lijkt ons helemaal geen goed plan. Geen kazerne dus op dat parkeerterrein. We hebben het de wethouder gevraagd. De heer Heijink vertelde dat de raad op tijd geïnformeerd zou worden en dat het nog lang geen gelopen race is. We gaan de wethouder hier nog nader over bevragen en zouden graag zien dat hij ons op de hoogte houdt van de plannen. Daarmee bedoelen we beslist niet het achteraf informeren als alles al in kannen en kruiken is en er niets meer aan gedaan kan worden.

Duinpolderweg


Over de Duinpolderweg stond een interessant artikel in het Haarlems Dagblad. Het is in Zuid-Holland nog geen gelopen race. De VVD kan de weg er niet doordrukken omdat er nog geen meerderheid voor deze onzinnige weg is. Dat is vast een tegenvaller voor deze partij die heer en meester is in NH en ZH. Volgens de krant ligt er zware druk op de ChristenUnie/SGP in ZH. Zie voor meer informatie over de ChristenUnie Statenleden: https://zuidholland.christenunie.nl/page/28491

Laten we hopen dat de statenleden zich niet laten ompraten of een deal sluiten. Politiek kunnen zaken onderling ‘uitgeruild’ worden maar wij doen een dringend appel op de partijen om niet te zwichten voor de druk. Er klopt niets van de berekeningen, er is een verkeerd verkeersmodel gebruikt, de doelstellingen zijn veranderd opeens en het belangrijkste: de weg is niet nodig. Er is geen snelweg nodig van De Zilk naar de A4. Als er iets gedaan moet worden dan is dat met kleinere maatregelen te organiseren zoals NOG Beter 2.0. Ook in financieel opzicht, nu we het toch over geldzaken hebben, zal NOG Beter 2.0 aanzienlijk beter uitpakken dan het plan om die weg dwars door de Oosteinderpolder aan te leggen. Wij hebben in ieder geval al een brief gestuurd naar de fractie van de ChristenUnie in ZH waarin we de fractie verzoeken om een gesprek. We hopen dat de fractie daartoe bereid is want hoewel we weten dat alle partijen goed op de hoogte zijn, lijkt het ons bijzonder nuttig ook eens rechtstreeks van gedachten te kunnen wisselen met elkaar over dit project dat de toekomst van Zuid-Kennemerland enorm zal raken in negatieve zin.