Over appels en peren in Bloemendaal

Een grote bezuinigingsgolf komt eraan. Een inwoner schreef ons: ‘Kan mijn ogen niet geloven als ik deze stukken lees. Van bibliotheek tot sportclubs tot sociaal werk en ook de fontein voor het raadhuis moet eraan geloven. Bizar. Eerst maar het communicatiebudget intrekken als start lijkt mij.

Het is ons natuurlijk ook opgevallen dat de bezuinigingsdrift vooral de inwoners en de natuur raakt. Biodiversiteit is in de ijskast gezet. Alle sociale en culturele doelen moeten eraan geloven. Speeltoestellen voor kinderen idem. Waar kunnen de kinderen straks nog spelen als de trapveldjes niet meer worden gemaaid en de toestellen zijn verwijderd?

Maar dan: het eigen apparaat wordt gekoesterd. Daar wordt flink extra geld voor uitgetrokken. Niks ‘de broekriem aantrekken’. Kijkt u maar naar de posten in het overzicht onderaan dit bericht.

In plaats van MINDER geld uit te geven aan het communicatiebudget van de burgemeester wordt het structureel meer. Maar ook de inhuur van externe krachten gaat de burgers € 150.000 kosten op jaarbasis. Stelt onze partij raadsvragen? Dan wordt er een batterij juristen in dienst genomen à raison van jaarlijks € 150.000. Met als doel onze vragen vooral NIET te beantwoorden en ons de schuld te geven van de steeds maar weer hoger oplopende uitgaven voor het eigen apparaat. Hieronder een recent voorbeeld van deze werkwijze. Gezien de hoge kosten voor externe inhuur en de extra juristen, bij elkaar toch goed voor € 300.000 EXTRA op jaarbasis, stelden wij de volgende vraag:

Hierbij het verzoek aan mij op te geven het verloop van het aantal fte’s per afdeling vanaf 2014. Ik wil graag inzicht verkrijgen i.v.m. de externe inhuur en bijv. ook de toename van het aantal juristen op de afdeling juridische zaken enz. in het kader van de behandeling van de kadernota. Mijn vraag beperkt zich niet tot de juridische afdeling, maar omvat het aantal fte’s per afdeling zodat het beeld duidelijk wordt wat we uitgeven en of sprake is van een toename en waarom dat gebeurt.

En dan het antwoord:

Doordat de organisatiestructuur ingrijpend is veranderd, valt zo’n vergelijking niet of nauwelijks te maken en/of zou het een vergelijking van ‘appels met peren’ worden.

Appels met peren…

We vragen ons hoe de gemeentesecretaris mevrouw Wilma Atsma haar werk kan doen als zij vindt dat er geen vergelijking te maken valt. Dit is een zeer verontrustend antwoord. Niet alleen heeft ze zelf geen idee van kostenbeheersing en personeelsontwikkelingen plus het verloop, maar ook weet ze niet waar het geld blijft. Maar wel vragen aan de raad om jaarlijks zonder enige specificatie € 300.000 extra te doneren.

mevrouw Atsma, gemeentesecretaris en heer Heijink, loco-burgemeester en wethouder van financiën in Bloemendaal

Begrijpt u nu waarom de openbare ruimte wordt verwaarloosd, waarom speeltoestellen niet meer worden vervangen, de muziekschool dichtgaat, waarom het vuilnis niet meer zo vaak wordt opgehaald, waarom het servicepunt in Bennebroek moet sluiten?