‘Opstandelingen’ en waarom zwijgt burgemeester Elbert Roest?

Binnenkort zal BNNVARA een aflevering besteden aan de verwikkelingen en intriges binnen het gemeentebestuur van Bloemendaal. Is er iets mis met de politieke cultuur in Bloemendaal? Waar ging het fout? En waarom worden problemen niet opgelost?

Natuurlijk is burgemeester Elbert Roest de meest aangewezen persoon om in dit programma zijn visie te delen met de inwoners van Bloemendaal en met de kijkers in het land. Het is immers een landelijk goed bekeken tv-programma waarin de nadruk ligt op het reilen en zeilen van het gemeentebestuur in relatie tot de mensen die met de gevolgen van dat bestuur moeten leven. Op de website vertelt BNNVARA dat Sophie Hilbrand buurten en dorpen bezoekt waar bewoners zich het slachtoffer voelen van voortdurend bestuurlijk onrecht en in conflict zijn met het lokale bestuur of met elkaar. Het draait dus om onrecht, conflict en lokaal bestuur.

Een burgemeester heeft dan een taak. Hij zou van zich moeten laten horen. Immers, een burgemeester is een Verbinder. Dit begrip is treurig genoeg een beetje een ‘lege huls-term’ geworden omdat het te pas en te onpas wordt gebruikt terwijl de verbinding op momenten dat het er echt toe doet compleet lijkt te ontbreken. Het doet de mensen juist goed wanneer een burgemeester laat zien dat hij wikt en weegt. Dat hij begrip opbrengt voor verschillende standpunten en toont over empathisch vermogen te beschikken. De vragen die hij zichzelf zou moeten stellen zijn zo voor de hand liggend. Is er juist gehandeld door het gemeentebestuur en valt er iets te leren van gemaakte fouten? Hoe kan onrecht worden hersteld of verzacht?

Het in onze ogen geen beste beurt wanneer een burgemeester zich op zo’n moment schuilhoudt. Maar dat is helaas precies wat er in Bloemendaal gebeurt. Burgemeester Elbert Roest heeft #BNNVARA laten weten niet te willen praten.

Waarom niet?

Hieronder publiceren wij de brief van Elbert Roest aan de gemeenteraad hierover. Hij noemt drie redenen: a) er is mediation gaande met de eigenaren van Elswoutshoek, b) er loopt een strafproces tegen raadslid Roos en c) hij wil rust brengen.

Ad a) er is nog geen begin gemaakt met mediation, terwijl de rechter hiertoe al opdracht gaf in december 2019. De burgemeester zou de raad informeren over een plan van aanpak. Tot nu toe is het radiostilte.

Ad b) het strafproces van Roos heeft hoegenaamd niets van doen met Elswoutshoek maar met het zogenaamd schenden van de geheimhouding door Roos eind 2014. Het is de strafrechter die dit beoordeelt. Het is vreemd dat burgemeester #Roest het dossier Elswoutshoek noemt in het kader van dit strafproces want dat was toch echt niet de reden voor oud-burgemeester Ruud Nederveen om aangifte te doen tegen Roos.

Ad c) het ambt van #burgemeester is niet beperkt tot begeleiden van ceremoniële plechtigheden. Voor veel mensen is een burgemeester het gezicht van de gemeente. Hij is de verbindende factor naar buiten toe. En rust wordt alleen dan gebracht als een burgemeester van zich laat horen, daar waar dat gewenst en nodig is. Rust ontstaat niet door negeren maar door regeren.

Omdat burgemeester Roest ons raadslid #Roos aanwijst als de centrale ‘Opstandeling’ in het programma, heeft zij haar collega raadsleden geschreven waarom zij meewerkt aan de uitzending, overigens in haar rol als raadslid. Waarom doet zij dat?

Het is mijn taak als volksvertegenwoordiger het college te controleren. Helaas heb ik de afgelopen zes jaar geconstateerd dat misbruik van macht aan de orde van de dag is. Onbehoorlijk bestuur idem. Dat daarbij slachtoffers te betreuren zijn is een logisch gevolg. Het gaat niet beter in deze gemeente sinds het aantreden van de heer Roest. Het gaat veel en veel slechter sinds deze burgemeester aan het roer staat. Vragen stellen mag niet, stukken inzien wordt mondjesmaat toegestaan en dan alleen na zorgvuldige screening, een fotokopie maken van een document is niet geoorloofd, verantwoording afleggen gebeurt niet. Tegelijkertijd besteedt deze burgemeester wel bijna vierhonderdduizend euro aan zijn eigen communicatiestrategie. Alles om maar de schone schijn op te houden naar buiten. Inwoners met een kritisch geluid worden niet gehoord of afgewimpeld. Schade die slachtoffers ondervinden als gevolg van slecht bestuur wordt op geen enkele wijze gecompenseerd, maar de lasten stijgen elk jaar opnieuw en de uitgaven idem. En echt niet om deze gemeente mooier of beter te maken. Helaas kijken de raadsleden de andere kant op. Kenmerkend voor deze houding is de reactie in een e-mail van een raadslid deze week n.a.v. het dossier Bijduinhof in Overveen waarin diverse bewoners zich uitspreken over de wantoestanden die zich daar voordoen als gevolg van illegale bouw: “Inderdaad vooruit en niet altijd en eeuwig terug tot aan het jaar kruik“.

Daarmee is in feite alles gezegd. Wij kijken niet naar de gevolgen van wanbestuur en we roepen de bestuurders die verantwoordelijk zijn nooit ter verantwoording. Lering trekken uit zaken die fout zijn gegaan doen we in #Bloemendaal al helemaal niet.  Mijn verhaal aan BNN VARA gaat hierover. Elswoutshoek is alleen maar een dossier dat voorbijkwam toen ik amper 5 maanden raadslid was. Het is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Het aantal dossiers waarin deze gemeente een scheve schaats heeft gereden is talrijk.

Los van de onwaarachtige uitvluchten van de burgemeester tegenover BNN VARA, kun je je afvragen of het verstandig is dat de burgemeester niet het woord voert in een landelijk tv-programma? Het is wel grappig dat de geschiedenis zich herhaalt. Ruud Nederveen (oud-burgemeester) wilde ook niet voor de camera verschijnen in de zomer van 2014. EenVandaag zond toch uit en de gevolgen laten zich tot op de dag van vandaag voelen. Ik heb dat destijds een zeer onverstandig besluit gevonden van Nederveen en me afgevraagd wie in ’s hemelsnaam zijn communicatieadviseurs waren die hem hadden geadviseerd zich schuil te houden. Die vraag stel ik nu opnieuw.