Opnieuw verkoop van vastgoed door gemeente

Opnieuw wordt door de gemeente Bloemendaal vastgoed verkocht. Voor onze partij betekent dit opletten. Sinds de verkoop van de gymzaal, het pannenkoekenhuisje, het gemeentehuis in Bennebroek maar ook de verkoop van de Linnaeushof zijn we zeer alert. Al wil dat niet zeggen dat de rest van de gemeenteraad diezelfde belangstelling aan de dag legt. Integendeel. Het college kan rustig zijn gang gaan en een verkoop ver beneden marktprijs is bepaald geen reden tot paniek.

Dit keer gaat het over de verkoop van grond onder en naast de Willinklaan 8 in Bennebroek. Het college stelt de raad voor om de grond onder Willinklaan 8 te verkopen voor EUR 500.000. De gemeente verkoopt alleen het ‘bloot eigendom’. De opstal is een kinderdagopvangverblijf dat eigendom is van een marktpartij zo lezen wij in de stukken. Al in 2016 verwierf de marktpartij, Hoge Duin Beheer BV, het recht van opstal. Via het handelsregister ontdekken wij dat deze BV een financiële holding is. Gaat het hier om een beleggingsinstelling?

Willinklaan 8 te Bennebroek

Hoe dan ook: het gebouw dat op de grond staat is nu dus niet van de gemeente. Hoge Duin Beheer BV wil kennelijk al sinds 2016 ook de grond verwerven. De gemeente besluit daar nu aan mee te werken. In het raadsvoorstel staat:

Hoge Duin Beheer B.V. heeft in 2016 gevraagd het bloot eigendom van perceel A4908 (Willinklaan 8) te mogen kopen. Door JRS is vervolgens een taxatierapport opgesteld (getaxeerde waarde € 390.000). Door omstandigheden heeft Hoge Duin Beheer B.V. pas eind 2018 hieraan haar akkoord gegeven. De gemeente heeft JRS daarop gevraagd de getaxeerde waarde te actualiseren. Begin 2019 heeft JRS de actuele marktwaarde getaxeerd op € 400.000. Dit resultaat was voor de gemeente aanleiding om een second opinion te vragen aan Wagenhof, die dus op een marktwaarde van € 500.000 is uitgekomen. Kanttekening Door de verkoop vervallen de jaarlijkse inkomsten voor dit object van ongeveer € 8.400

Het college wil dus de grond van 1765 m2 verkopen voor EUR 500.000 plus een extra kadastraal perceel van 43 m2 zodat het kinderdagverblijf ‘de indeling kan verbeteren’(?) voor de som van 12.169. Omgerekend per vierkante meter is de prijs voor de grond 283. NB: dit is dus de prijs voor de bloot eigendom.

Terug naar de gymzaal: daar werd grond plus gebouw verkocht door de gemeente. Het betrof 552 m2, of maw: € 36 per vierkante meter. Een significant verschil in prijs zo constateren wij.

Bij de verkoop van de gymzaal beweerde wethouder Nico Heijink (VVD) nog dat er geen enkele lokale makelaar gespecialiseerd was in de taxatie van het object. Ervaring en deskundigheid zouden in deze regio ontbreken. Dat speelde blijkbaar bij het kinderdagverblijf aan de Willinklaan niet. Immers: JRS is een lokale taxateur. Wagenhof idem.

Wat valt ons nog meer op:

  • Bij volle onbezwaarde eigendom heeft het object een waarde van €1,5 miljoen. Voor welk bedrag heeft de gemeente het gebouw verkocht?
  • Waarom werd een tweede taxatie gevraagd? En waarom bij de gymzaal niet?
  • Waarom is er geen rekening gehouden met de geplande uitbreiding of nieuwbouw van het kinderdagverblijf bij de verkoopprijs?
  • De taxatie is van de zomer 2019. Inmiddels is bijna een jaar verstreken. Waarom gewacht en waarom geen actuele taxatie gevraagd?
  • Waarom verkopen want in 2038  vervalt het recht van opstal en wordt de gemeente 100% eigenaar van grond en pand met een marktwaarde van geschat € 1,5 miljoen.