Opheldering: loopt onze drinkwatervoorziening gevaar?

Hart voor Bloemendaal maakt zich zorgen over het boren naar aardwarmte in waterwingebieden. Dit nav de alarmerende berichten in de media hierover. Wij vragen van het college en met name van de burgemeester om een garantie dat er geen sprake is van een onveilige situatie ten aanzien van ons drinkwater. Dit speelt een grote rol in ons gebied dat bekend is als beschermd drinkwatergebied in de duinen.

Wij verwachten dat hierop serieus en adequaat wordt gereageerd en dat drinkwatervoorziening geen gevaar loopt aangezien het een eerste levensbehoefte betreft: schoon drinkwater.

Hieronder vindt u onze tekst gericht aan het college van Bloemendaal.

‘Naar aanleiding van de berichtgeving in de media, willen wij graag van het college van B en W vernemen of en in hoeverre de drinkwatervoorziening in onze regio voor wat betreft de watervoorziening voor onze inwoners in gevaar is of dreigt te komen door het boren naar aardwarmte of geothermie. Wij wonen in een beschermd waterwingebied. Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk van u. Wij willen zeker weten dat de bestaande en gereserveerde drinkwaterbronnen niet worden bedreigd door het boren naar aardwarmte. Onderstaande cursieve tekst is afkomstig van NOS.

Mvrgr,

Marielys Roos, Hart voor Bloemendaal’

Bij aardwarmte, of geothermie, wordt gloeiend heet water van diep onder de grond opgepompt om te gebruiken voor de verwarming van huizen en bedrijven. Het gevaar schuilt erin dat met dat water allerlei stoffen meekomen, zegt Jelle Hannema in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is directeur van Vitens, verreweg de grootste drinkwaterleverancier in Nederland. Volgens Hannema heeft de politiek zo veel aandacht voor de energietransitie en het belang daarbij van duurzame energie, dat andere belangen uit het oog worden verloren. Hij wil heel duidelijke afspraken over het veiligstellen van de huidige én de toekomstige drinkwatervoorraden en krijgt daarbij steun van de provincies.

“De bevolkingsgroei en toename van drinkwatergebruik vergroten de vraag naar voldoende zoetwaterbronnen”, zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeannette Baljeu namens de provincies. “Dit verhoogt het belang tot bescherming van bestaande en gereserveerde drinkwaterbronnen.”

De drinkwaterbedrijven en de provincies willen een duidelijke scheiding: drinkwater op de ene plek, geothermie op de andere plek. Dat is ook zo afgesproken, zeggen ze.