Op last van…

Wie vanuit Bennebroek of Vogelenzang met een auto volgeladen naar de milieustraat in Heemstede rijdt deze dagen, wordt vlak bij de ingang op keiharde wijze geconfronteerd met zijn kansloze missie door drie grote knalgeel fluorescerende borden.

OP LAST VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL IS DE MILIEUSTRAAT GESLOTEN VOOR INWONERS VAN BLOEMENDAAL (OOK BENNEBROEK/VOGELENZANG) WWW.BLOEMENDAAL.NL

Inwoners Bloemendaal alleen op afspraak in Overveen Via tel 14023.’

Bijzonder dat ons nog even op de valreep stevig wordt ingepeperd dat Bennebroekers en Vogelenzangers toch heus echt wel inwoners zijn van de gemeente Bloemendaal. Vermoedelijk heeft iemand op de dure communicatieafdeling van burgemeester Elbert Roest, alias De Verbinder, bedacht dat er zo maar eens opstandige bewoners van deze ‘prachtige dorpskernen’ zouden kunnen zijn die zich geestelijk niet met Bloemendaal verbonden voelen en dat alvast duidelijk laten merken door toch hun afval alsnog te brengen bij de milieustraat in Heemstede. Dat was in ieder geval wel het gevoel dat wij overhielden aan onze autorit. Daar gingen we weer huiswaarts met ons grofvuil.

We vinden deze actie van de gemeente Bloemendaal voor de zoveelste keer getuigen van een gebrek aan goed fatsoen, van een superslechte communicatie en van een volstrekte afwezigheid van servicebereidheid. Inwoners van de kernen Bennebroek en Vogelenzang zijn het gewend al sinds ontelbare jaren om hun grofvuil en hun tuinafval weg te brengen naar Meerlanden in Heemstede. De milieustraat draait daar efficiënt. Je kunt er altijd terecht en bent in een mum van tijd klaar. Maar dat is dus als het aan het college van Bloemendaal ligt verleden tijd.

Het college van Bloemendaal stelde in juli aan de gemeenteraad voor om deze service af te pakken.  De inwoners van Bennebroek en Vogelenzang moeten voortaan maar extra rijden en op afspraak naar de milieustraat in Overveen. Dat zou op jaarbasis €45.000 schelen. Maar de raad besliste anders. In een amendement dat op 2 juli jl. werd aangenomen werd deze bezuiniging geschrapt.

Verbazingwekkend is het dan ook dat deze instructieborden er op 7 augustus 2020 toch staan.

Let er dan helemaal niemand op in de gemeente Bloemendaal? Of is deze bezuiniging er soms al stiekem door en heeft Heemstede de poorten gesloten? Het blijft gissen maar duidelijk is in ieder geval wel dat Bennebroek en Vogelenzang niet serieus worden genomen.

Wij eisen subiet dat deze borden worden verwijderd en dat het college zich houdt aan het door de raad aangenomen amendement. Ook wij dienden trouwens een amendement in om de service te behouden, echter zonder belastingverhoging zoals de VVD, CDA, GroenLinks en PvdA, D66 wilden. Ons amendement heeft het niet gered. Het amendement van de landelijke partijen wel. Met als gevolg dus dat de milieustraat in Heemstede openblijft maar dat er straks wel een belastingverhoging zit aan te komen. Die €45.000 bezuiniging kan het college zo besparen door geen twee ton uit te geven aan het inhuren van strategisch juristen zogenaamd om raadsvragen te beantwoorden. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te bedenken van bezuinigingen die prima kunnen en voor de inwoners geen lastenverzwaring inhouden. Maar dat is allemaal tegen dovemansoren gezegd in dit gemeentebestuur.