‘Op Elswout is wel wat mogelijk…’

Hart voor Bloemendaal heeft wethouder De Roy diverse keren gevraagd naar de achterliggende stukken mbt het muziekfestival op Elswout. Nimmer hebben wij iets ontvangen van haar. Het college hield de kaken stijf op elkaar. Nu blijkt dus heel duidelijk dat dit college geen enkele passie heeft, geen enkel respect voor natuur en erfgoed. Als wij de stukken lezen, dan bekruipt ons het angstige idee dat voor dit college alles wordt opgeofferd aan grootschalig vertier. We noemen:

  • De positieve grondhouding en medewerking aan de F1 races in Zandvoort;
  • Het van harte samenwerken en meewerken aan de plannen van de MRA die gaat bepalen waar huizen moeten worden gebouwd;
  • De medewerking aan de Regionale Energie Strategie met zonneweides, windturbineparken en biomassacentrales in de regio;
  • Het omturnen van Bloemendaal aan Zee als familiestrand in ‘Amsterdam Beach’
  • Het vermarkten en commercialiseren van de buitenplaats Elswout

Enz.

Wij zullen hier met kracht tegen protesteren. Alle ideeën en plannen ook die we hierboven noemen, wijzen wij ten diepste af.

De behoefte aan rust, aan bescherming van de natuur en het erfgoed, het bewaken en behouden van het groene leefmilieu, dat alles is onveilig onder het huidige bestuur.

Lees voor meer informatie het nieuwbericht op de website van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK):

https://sbezk.nl/elswout-en-ons-wob-verzoek/