Onze verkiezingsleus

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was ons motto ‘Open en eerlijk’. Misschien herinnert u het zich nog? Dat waren de verkiezingen in 2018. In maart 2022 zijn er weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen en wij zijn heel benieuwd naar de uitslag. Maar het is nog niet zo ver. Momenteel zijn we druk bezig met de kandidatenlijst. Vanzelfsprekend is elke vorm van hulp van harte welkom. Er is meer dan voldoende werk te verzetten voordat de grote dag aanbreekt: 16 maart 2022!

Dit keer kiezen wij voor een nieuwe slogan: Natuurlijk vertrouwd

Natuurlijk = eerlijk open oprecht. Maar hiermee willen wij ook uitdrukking geven aan het belang van de natuur in de brede zin van het woord. Daarmee beperken wij ons niet tot één stukje natuur maar willen wij ook de aandacht vestigen op het natuurlijk en cultuurhistorisch erfgoed. Natuurlijk, hoe kan het ook anders, want wij worden gevormd door onze geschiedenis en de verhalen die verteld worden zeggen veel over wie wij zijn.

Vertrouwd = herkenbaar, betrouwbaar, bekend, kleinschalig ipv grootschalig, het vertrouwen waardig, intiem, wat mensen gewend zijn omdat het aanvoelt als thuis.

En dan is er nog de betekenis van de combinatie van deze twee woorden: natuurlijk vertrouwd. Want natuurlijk willen wij graag dat u op ons kunt vertrouwen.

Dit motto zal in de loop van de komende maanden nog verder door ons worden uitgewerkt. Het is een mooie leus en een mooi thema om de verkiezingen mee in te gaan.

Bennebroek – Marielys Roos, raadslid in Bloemendaal