Welkom Mike Barnhoorn

En dan nu een kennismaking met onze kandidaat Mike Barnhoorn. Mike is een bekende Bennebroeker met een groot sociaal hart. Hij is ondernemer, vader van een tweeling, jongens van nu 19 maanden, en gelukkig getrouwd.

Mike heeft zijn wortels liggen in de horeca. Daarnaast is hij 9 jaar lang werkzaam geweest in de reiswereld in Italië. Hij heeft zich in het verleden mede ingezet voor het initiatief van het ijsbaantje op de Geitenwei en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het Oranje comité.

Voor Hart voor Bloemendaal zal hij ondersteuning geven op het gebied van initiatieven voor dorpskernen, inspraak, steun aan ouderen in de bestrijding van eenzaamheid, sociale en maatschappelijke projecten t.b.v. jongeren en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 15 tot 23 jaar. Zelf zegt hij hierover: ‘Ik wil proberen de koude politieke zakelijkheid te bestrijden. Er moet gewoon meer aandacht komen voor de menselijke maat binnen de gemeentegrenzen.’ En daar zijn wij het volmondig mee eens. Het geluk zit niet in grootse en meeslepende verhalen maar juist in de kleine dingen dichtbij huis.

We zijn er trots op dat Mike Barnhoorn op onze lijst staat. Hij is voor ons een bron van positieve inspiratie die zo enorm nodig is, juist ook door Covid en alle beperkingen die dat met zich meebrengt en waar zo veel mensen onder gebukt gaan.

We gaan samen de kar trekken voor de verkiezingen van maart 2022! Wij streven naar een gemeente waarin weer geluisterd wordt naar bewoners met kennis en expertise. Mensen die actief zijn en zich inzetten voor de gemeenschap. Mike is momenteel samen met anderen bezig met de oprichting van ‘Ons Buurthuis’. Een initiatief om vereenzaming onder bewoners van Bennebroek tegen te gaan.

We gaan met Hart voor Bloemendaal gewoon voor de 4.000 kiezers