Ons programma? Deel 3: belastingen

Deel 3 gaat over gemeentelijke heffingen. Hart voor Bloemendaal vindt dat de gemeente te eenvoudig de lasten verhoogt voor de inwoners van Bloemendaal. Jaar op jaar gaan de belastingen en heffingen omhoog. Hieronder presenteren wij een lijstje van de voorgestelde verhogingen voor komend jaar. Let u op de afwijking in % tussen 2015 en 2016.

belastingen

Wij zijn het er niet mee eens dat de rekening zo eenvoudig bij de burgers wordt neergelegd. Kan het anders? Dwz: bestaat er voor de gemeente een mogelijkheid om niet eenzijdig de lasten te verhogen of is het bittere noodzaak voor de gemeente? Wij denken van wel. Het afgelopen jaar heeft de gemeente weer grote sommen geld besteed aan adviseurs en vooral ook aan advocaten. Intussen beschikt de gemeente over een volwaardige eigen juridische afdeling waar diverse juristen werken. Ofwel de gemeente maakt gebruik van de eigen juristen en schakelt advocaten alleen in als het om zeer specialistische kennis gaat, ofwel de gemeente bezuinigt op de juridische afdeling door het aantal ambtenaren terug te brengen en maakt op die manier geld vrij om de hulp van de huisadvocaat in te roepen. Dit is een voorbeeld van geldverspilling. Maar ook op andere terreinen doet zich dat voor. Veelal heeft dat ook te maken met het niveau waarop deze gemeente wordt bestuurd. Eerder besteedde de voormalig interim burgemeester, mevrouw Emmens, EUR 100.000 aan het ‘huis van de democratie’. Daarbij werd een adviseur ingeschakeld die voor mevrouw Emmens een rapport schreef over de ‘bestuurscultuur’ in Bloemendaal. Dat rapport heeft voor heel veel negatieve publiciteit gezorgd. Bloemendaal stond er gekleurd op in de landelijke media. De vraag is ook: wat heeft die EUR 100.000 opgeleverd? Wij vragen aandacht voor de kosten/baten analyse. Voordat geld van de burgers wordt uitgegeven, zal eerst een goede afweging gemaakt moeten worden: wat levert deze uitgave concreet op? Kosten die te vermijden zijn, moeten liefst ook niet worden gemaakt. Zijn er meer mogelijkheden om te besparen? Ja. De gemeente huurt regelmatig externe krachten in. Zo werd eind vorig jaar een interim gemeentesecretaris ingehuurd. Dat heeft de gemeenschap afgerond EUR 140.000 gekost voor een periode van net iets meer dan 6 maanden. Dat is een heleboel geld. Was dat wel nodig? Wij beseffen ons dat dit niet een aangelegenheid is waar de raad over beslist. Het is een collegebevoegdheid. Maar wij plaatsen hier wel onze vraagtekens bij. Nu heeft de gemeente weer een eigen gemeentesecretaris, maar ook dan denken wij: was het niet mogelijk geweest om de gemeentesecretaris met de gemeente Heemstede te delen? Een gezamenlijke gemeentesecretaris, want de complete ambtelijke organisatie van Heemstede en Bloemendaal worden op elkaar afgestemd, ook contractueel. De samenwerking met Heemstede wordt steeds inniger. Zo zijn er wel meer mogelijkheden om te besparen te bedenken, zonder dat de inwoners dat direct in hun portemonnee hoeven te voelen. Nu moet gezegd worden dat in Bloemendaal verhoudingsgewijs veel mensen wonen die niet bepaald armlastig zijn. Dat vinden wij geen relevant argument. Om te beginnen wonen in deze gemeente wel degelijk mensen die moeite hebben het hoofd boven water te houden. Op de tweede plaats bestaat er geen vrijbrief voor de overheid om dan maar verkwistend met ons belastinggeld om te springen. En op de derde plaats heeft de gemeente te maken met sterk stijgende kosten als gevolg van de decentralisatie in het sociaal domein en de opvang van extra statushouders, waarover wij in deel 1 van ons programma al schreven. Het is volkomen onduidelijk hoe deze kosten gedekt zullen gaan worden. Resumerend zijn wij dus van oordeel dat de gemeente eerst en vooral de blik moet richten op meer efficiency binnen de eigen organisatie.