Ons programma? Deel 2: #Duinpolderweg

Onderdeel 2 van ons programma gaat over de Duinpolderweg. Dit is de autoweg (80 tot 100 km, ongelijkvloerse kruisingen) die gepland wordt tussen de N205 (Drie Merenweg bij Hoofddorp) en de N206 (bij de Zilk, gemeente Noordwijkerhout). De provincies NH en ZH willen deze weg aanleggen om een alternatief te creeren voor de A4/A44 richting het zuiden. De Duinpolderweg is straks te bereiken via de nieuwe afslag op de A4 ten zuiden van Hoofddorp.  Vanaf dat punt gaat de weg richting het westen naar de Ringvaart en stuit daar nu op de N205. In de toekomst wordt de Nieuwe Bennebroekerweg doorgetrokken naar de Zilk om daar aan te sluiten op de N206. In het zuiden wordt gewerkt aan de Rijnlandroute. Dat is de weg die de N206 langs Leiden ook weer moet verbinden met de A4 bij Voorschoten. Door de gecombineerde aanleg van de Duinpolderweg en de Rijnlandroute, ontstaat een A4-A4 (snel-)weg.

Wat is ons standpunt? Wij  zijn hiertegen gekant. Niet omdat wij per definitie tegen de aanleg van wegen zijn, maar omdat nut en noodzaak van de Duinpolderweg niet zijn vastgesteld. Eerder al, nl in 2003/2004 hebben beide provincies besloten de Duinpolderweg niet aan te leggen. Het probleemoplossend vermogen van deze weg was gering. Sterker nog: er zouden meer verkeersproblemen ontstaan door de weg wel aan te leggen. Bovendien, zo oordeelden de beide provincies, waren er zeer hoge kosten gemoeid met de aanleg van de weg en zou de weg ten koste gaan van natuurwaarden. Het is opvallend dat de provincies hier tien jaar later toch op terugkomen en nu vinden dat de Duinpolderweg moet worden aangelegd, zonder dat zij in staat zijn nut en noodzaak dit keer wel aan te tonen. Wat is dan de reden voor de provincie NH om als trekker van dit project, terug te komen op het eerder genomen besluit? Als motivering wordt door de provincie NH aangevoerd dat de weg nodig zou zijn voor woningbouw in de Haarlemmermeer. Wat de woningbouw in de Haarlemmermeer te maken heeft met het verkeer dat richting De Zilk zou moeten rijden is ons niet bekend. Verder beweert de provincie dat het doorgaande verkeer door de dorpskernen in Zuid-Kennemerland (Heemstede, Bennebroek, Vogelenzang) zal afnemen als de weg wordt aangelegd. Uit onderzoek is echter gebleken dat het verkeer door de kernen helemaal niet afneemt, maar juist zal toenemen. Dat betekent dat het probleemoplossend vermogen van de Duinpolderweg nog altijd niet is bewezen. In de regio Zuid-Kennemerland en de Bollenstreek, hebben diverse belangengroeperingen en burgers elkaar gevonden en samen een alternatief ontwikkeld dat ‘NOG beter’ heet. Dat alternatief stelt een aantal maatregelen voor die er wel voor zouden moeten zorgen dat de verkeersdruk in diverse dorpskernen afneemt. Het rapport NOG Beter publiceren wij hieronder. Wij vinden dat NOG Beter (NOG staat voor Noordelijke Ontsluiting Greenport, zoals de Duinpolderweg vroeger heette), een serieus te nemen alternatief is. Helaas is het NOG Beter alternatief niet volledig doorgerekend. De provincie NH heeft alleen een paar onderdelen uit het pakket meegewogen, terwijl vooraf uitdrukkelijk beloofd was dat het totale pakket zou worden beoordeeld. Voor een project dat ruim 200 miljoen EUR zal kosten, vinden wij het een zeer slechte zaak dat terwijl nut en noodzaak niet vaststaan, bestuurders vasthouden aan hun oorspronkelijke plan, zonder rekening te houden met de inbreng van omwonenden, bedrijven en deskundigen van buitenaf.

Wij zijn dus van oordeel dat de Duinpolderweg niet mag worden aangelegd en zeggen: Stoppen met dit project. Hoe eerder, hoe beter. Als  u denkt: wat kan de gemeente Bloemendaal hier nu aan doen, want het is toch de provincie die beslist? Ja, daar heeft u een goed punt. Het is uiteindelijk de provincie die beslist, maar omdat de gemeente Bloemendaal onvoldoende let op de belangen van haar inwoners in Bennebroek en Vogelenzang, heeft de wethouder al in de vorige collegeperiode (2011) gezegd dat het wat Bloemendaal betreft akkoord is als de weg wordt aangelegd. Gedeputeerde E Post (VVD) van de provincie NH heeft vooraf getoetst of de gemeenten in de regio enthousiast waren over de aanleg van de Duinpolderweg. In februari 2011 werd vervolgens bericht dat de bestuurders in de regio het op alle fronten eens waren geworden. Buitengewoon treurig, want de bevolking wist van niets en werd hierdoor volledig overvallen. Bloemendaal dient dus uitdrukkelijk NEE te zeggen tegen gedeputeerde Post. Als u op de link hieronder klikt, dan vindt u het rapport NOG Beter. De kaartjes in het rapport zijn verhelderend. Mocht u meer informatie willen, neemt u dan contact met ons op via ons e-mail adres: [email protected]

 

Pakket NOG Beter