Ons persbericht: de kandidatenlijst #GR2018

Persbericht kandidatenlijst Hart voor Bloemendaal: Met trots presenteren wij onze kandidatenlijst. Een gevarieerde lijst met enerzijds kandidaten die beschikken over de nodige ervaring (Roos en Metselaar, Geels) en anderzijds nieuwkomers die geïnteresseerd zijn in lokale politiek. Hun belangstelling wordt mede gevoed door wat zich in hun woonomgeving afspeelt. Wij noemen hier oa het ontspoorde bouwplan ‘Bijduinhof’. Maar ook  Elswoutshoek, dat na bijna negen jaar nog steeds geldt als een open wond in Bloemendaal.

Dat brengt ons op de tweede kandidaat op de lijst: Rob Slewe. Een bewuste en weloverwogen keuze, omdat wij kiezen voor verandering. Voor een tolerante werkwijze in de raad en een meer kritische grondhouding naar het college. Voor dualisme. Voor respect voor de mening van een ander. Voor een open  politiek debat en voor het weer invoeren van het spreekrecht van inwoners tijdens commissievergaderingen. Inwoners horen hun volksvertegenwoordigers te kunnen aanspreken in openbare vergaderingen. Het is slecht voor de democratie dat Bloemendaal dat recht heeft afgeschaft.

Wat willen wij nog meer? Rechtvaardig, integer en transparant bestuur. Geen willekeur. Afspraken nakomen. Wij kiezen niet voor het conflictmodel want dat brengt ons niets. Maar in een gezonde tolerante samenleving hoort constructieve kritiek niet te worden uitgebannen. Verschil van mening hoort bij een open democratie. De afgelopen vier jaar heeft het gemeentebestuur de verkeerde reflex getoond. In plaats van in alle openheid een politiek debat te voeren bedacht de gemeente steeds iets anders. Met als ‘ultimum remedium’ de strafrechtelijke vervolging van raadslid Roos. De onverdraagzaamheid in de overtreffende trap: een volksvertegenwoordiger strafrechtelijke beperkingen opleggen terwijl zij niets anders doet dan zich kwijten van haar taak als politica.

Niet kan worden ontkend dat Bloemendaal onbehoorlijk wordt bestuurd. Inwoners ervaren de gevolgen maar wij willen hard werken aan een kentering in positieve zin. In plaats van ‘geheim’ bestuur streven wij naar openbaar bestuur. In plaats van een gemeente die procedeert tegen inwoners, zeggen wij: ga op zoek naar oplossingen. Sluit compromissen. Een oplossingsgerichte en sociale grondhouding betekent dat gemeente en inwoners niet tegenover elkaar komen te staan. Dat is goed voor het vertrouwen. Los daarvan willen wij zorgen dat door een andere opstelling minder geld wordt verspild aan huisadvocaten die te pas en te onpas worden ingevlogen om fouten toe te dekken. Een fout moet worden gecorrigeerd, hoe moeilijk dat ook is.

Kenmerkend voor de bestuurscultuur: in plaats van te zorgen voor een kwaliteitsslag, plaatst de gemeente een advertentie voor nog een juridisch medewerker. Minstens zo ernstig: de gemeente heeft sinds kort een juriste in dienst die dagelijks drie uur besteedt aan het witlakken van stukken. Compromitterende informatie eindigt zo in de doofpot. Controle wordt uitgeschakeld. Geen goede werkmethode vinden wij. Het werkt netwerkcorruptie in de hand. In ieder geval vinden wij dit niet bevorderlijk voor betrouwbaar bestuur.

Werk aan de winkel dus!

Ons motto voor de komende vier jaar: Op weg naar integer, transparant en rechtvaardig bestuur

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatenlijst Hart voor Bloemendaal

1. Marielys Roos (Bennebroek), geboren 1960, achtergrond: zelfstandig gevestigd fiscaal jurist

2. Rob Slewe (Overveen), geboren 1962, achtergrond: ontwerper, creatief directeur, bedrijf in designartikelen

3. Christa Faas (Bennebroek), geboren 1966, achtergrond: zelfstandig gevestigd financieel interim manager

4. Frans Arxhoek (Bennebroek), geboren 1951, achtergrond: technisch/ commercieel/financieel management

5. Jet Schol (Bloemendaal), geboren 1960, achtergrond: prominent Bloemendaler met hart voor sociale zaken

6. Gerard Metselaar (Bloemendaal), geboren 1951, achtergrond: geboren en getogen Bloemendaler met ruime ervaring in de lokale politiek als raadslid en drs. bedrijfskunde en dr. politieke wetenschappen

7. Ruud Looman (Bennebroek), geboren 1960, achtergrond: zelfstandig bouwkundige met werkzaamheden wereldwijd

8. Mark Janmaat (Overveen) geboren 1961, achtergrond: zelfstandig gevestigd, eigen bedrijf

9. Raymond Verpoorten (Bloemendaal), geboren 1976, achtergrond: ondernemer met facilitair bedrijf in het hotelwezen

10. Peter Roos (Bennebroek), geboren 1956, achtergrond: medisch specialist met kennis over de zorg(- instellingen)

11. Eric Geels (Heemstede), geboren 1958, achtergrond: voorzitter bestuur, zelfstandig gevestigd aannemer