Ongeoorloofde staatssteun

Verkoop van vastgoed door de gemeente dient marktconform en transparant te gebeuren. U hebt onlangs uw OZB-beschikking ontvangen. U weet dat uw woning wordt gewaardeerd en dat u daarover belasting betaalt aan de gemeente. Uitgangspunt voor uw aanslag is de marktwaarde.

Definitie van marktwaarde is:

  • het geschatte bedrag waartegen vastgoed
  • tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper
  • na behoorlijke marketing
  • in een zakelijke transactie
  • zou worden overgedragen op de waarde peildatum
  • waarbij de partijen met kennis van zaken
  • prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.

Laten we deze definitie die geldt voor uw eigen woning, los op de verkoop van de voormalige gymzaal in Bennebroek voor EUR 20.000 dan wordt in één keer duidelijk dat deze prijs niet marktconform is. Zoals wij eerder al hebben bevestigd op deze website, is het naastgelegen washok dat minder inhoud heeft en aanzienlijk minder grondoppervlak voor meer dan EUR 4 ton verkocht eind 2019. Wethouder Heijink houdt vol dat er geen bereidwillige koper was. Behalve Stichting Jongleren. Het is echter een feit dat het object nooit in de markt is gezet en dat van een zakelijke transactie geen sprake was. Immers, de gemeente gaf opdracht aan de taxateur het object te taxeren voor EUR 20.000 daarbij uitgaande van sloop omdat de koper dat wilde.

Wij menen dat dit mogelijk is aan te merken als ongeoorloofde staatssteun. Toen wij het college vroegen waar wij terecht konden met onze zorgen hierover, volgde een brief die wij hier publiceren.

Wethouder Heijink is zeer geïrriteerd en meent nu dat het welletjes is geweest. Hij heeft steeds gezegd dat het onze eigen schuld is dat het gebouw niet voor een hoger bedrag is verkocht. Zijn redenering luidt: mevrouw Roos heeft wel beweerd dat er diverse kopers zijn die graag bereid waren meer dan EUR 20.000 te betalen, maar vervolgens heeft zij niemand naar mij door verwezen.

Of met andere woorden: mevrouw Roos is aan het raaskallen.

Dit is niet netjes van de wethouder. Uit de correspondentie tussen de gemeente en de Stichting JongLeren, de taxateur en de ambtenaren onderling bleek dat de deal al lang beklonken was. Deze deal werd nl goedgekeurd toen het oude college nog niet had plaatsgemaakt voor het nieuwe. De verkiezingen waren in maart 2018. Toen bekend werd dat het gebouw voor slechts EUR 20.000 werd verkocht, was dat ruim na de verkiezingen en toen was de zaak dus al in beton gegoten. Belangstellenden dropen af. Het had geen enkele zin meer om bij wethouder Heijink aan te kloppen. Bovendien had de heer Heijink de raad verkeerd, onvolledig en onwaarachtig geïnformeerd. Er was van alles mis: het gebouw zat vol met asbest, het gebouw was min of meer onbereikbaar, de fundering was gebroken, het zat vast aan de school enz. Dit bleek helemaal niet conform de feiten. Maar toch: op basis van die beweringen van de heer Heijink ging de raad akkoord. Roos had van meet af aan geen schijn van kans tegen deze wethouder en zijn ambtenaren.

Wethouder Heijink meent nu dat het ook onzin is dat Roos steeds benadrukt dat er ook enkele wooneenheden in het gebouw gerealiseerd hadden kunnen worden. ‘Ja hoor, daar had misschien ook wel een flatgebouw van 25 verdiepingen kunnen komen, als de raad dat had goedgekeurd’, was zo ongeveer zijn reactie. Daarmee trekt wethouder Heijink deze serieuze kwestie die ook en vooral met #integriteit te maken heeft, in het ridicule. De wethouder weet of zou moeten weten dat er tekeningen zijn gemaakt door een erkend architectenbureau voor de herbestemming van dit gebouw. De architect ging uit van kleinere wooneenheden. Een prachtig ontwerp werd gemaakt inclusief glazen voorgevel. Daar heeft de wethouder de gemeenteraad nooit over geïnformeerd. Terwijl dat wel had gemoeten. En natuurlijk had Heijink de raad kunnen vragen om de bestemming te wijzigen van maatschappelijk in wonen. Dat gebeurt immers veel vaker. Alleen niet in dit geval. Waarom niet?

Wat ons nog het meeste tegen de borst stuit is de totale afwezigheid van professionaliteit bij de externe partijen. Zoals de notaris en de taxateur. Want een kind kan bedenken dat EUR 20.000 voor dit gebouw veel en veel te weinig is.

Het gymgebouw dat voor 20k werd verkocht