Onder de voet gelopen

Amsterdam en de #MRA. Daarover willen wij u informeren. En waarschuwen. Want Amsterdam knalt uit zijn voegen. Te veel toeristen. De stad wordt onleefbaar. Daar is iets op verzonnen: het rolkoffertjes legioen moet richting de kust. Dat heeft grote impact op de leefomgeving in onze gemeente. Wij zijn daar op tegen maar het College vinden wij zeker niet aan onze zijde.

Het college heeft de raad nl gevraagd in te stemmen met de reactie op de MRA agenda. Uitgangspunt is dat het college van mening is dat onze gemeente niet buiten de MRA kan. MRAofwel ‘Metropoolregio Amsterdam’ is onze grootste broer, zonder wie wij het niet redden. Sterker nog: zonder MRA zijn we kansloos. Zoals u weet heeft de MRA ervoor gezorgd dat het spoor in van Haarlem naar Zandvoort wordt opgewaardeerd zonder dat de inwoners van Overveen daar op enigerlei wijze bij zijn betrokken. Inspraak, maatregelen om geluidsoverlast en onbereikbaarheid van het dorp door afsluiting van de spoorwegovergang: inwoners doen er niet toe en hebben niets in te brengen.

#Amsterdambeach is het nieuwe toverwoord.

Wij willen dat het college zich verzet tegen massatoerisme. Wij willen onze zeggenschap terug. Wij willen niet overruled worden door de MRA. Het college zelf is echter in navolging van burgemeester Roest juist fervent voorstander van de MRA. In onze ogen is de MRA een baantjesmachine. Een gesloten bastion. Regentesk.  Met lokale politiek en belangenbehartiging heeft de MRA niets te maken. Onze eigen bestuurders zijn regiomanagers geworden die niets bereiken omdat ze simpelweg ondergesneeuwd raken in een samenwerkingsverband dat uit maar liefst 35 Overheidsorganisaties bestaat.  En het college zegt dat ook: wij beginnen niets binnen het geweld van de MRA…

Houd er dan ook mee op college! Maar dat gebeurt niet. Het is nl veel te leuk om met de grote jongens aan tafel te zitten. Wat schrijft het college aan de MRA over de agenda?

Het College vindt het belangrijk dat het behouden en versterken van het landschap is opgenomen in de concept MRA Agenda 2.0. Dit is positief ten opzichte van de vorige concept versie. Door toenemende recreatie en toerisme ontstaat er druk op het landschap. Voor de gemeente Bloemendaal is het een uitdaging om hier een goede balans tussen te vinden. Het is daarom van belang dat er aandacht wordt besteed aan het behoud en de versterking van het landschap. Dat dit is opgenomen in de ambities en uitvoeringslijnen van de concept MRA Agenda 2.0. is voor de gemeente Bloemendaal een verbetering.

In vergelijking met de vorige MRA agenda vindt het College het jammer dat er geen lijst met uitvoeringsgerichte acties is opgenomen. Door een jaarlijks werkplan met acties op te stellen wordt de aanpak naar ons inzien meer concreet. Wij stellen daarom een meerjarige, integrale actielijst vanuit de MRA programma’s voor, voorzien van meetbare resultaten en bestuurlijke trekkersschappen. Net zoals in de vorige MRA agenda kan gemonitord worden doormiddel van de stoplichtenrapportage.

Dat er druk ontstaat op het landschap haalt je de koekoek: door massatoerisme wordt onze regio onder de voet gelopen. En dan de zin: ‘voor de gemeente Bloemendaal is het een uitdaging een goede balans te vinden’. Welke balans had u in gedachten leden van het college en hoe wilt u die balans vinden als belangrijke besluiten over onze hoofden heen worden genomen zonder dat wij ook maar iets in te brengen hebben? Loze woorden. Wij zijn helemaal klaar met de MRA. Val ons niet lastig. Indien de MRA iets van ons wil, dan zal daar iets tegenover moeten staan. Onderhandelen betekent niet op de grond gaan liggen en de grote broer in alles zijn zin geven.

Raadslid Rob Slewe hield een treffend betoog in de raad doorspekt met humor, dit tot groot ongenoegen van VVD voorzitter Rolf Harder en burgemeester Roest, die pal achter de MRA en de megalomane uitbreidingsdrift van Amsterdam staat.

Kiezers: u bent gewaarschuwd. Stemt u op de landelijke partijen, dan stemt u in met de wenselijst van de  MRA. Alle landelijke partijen stellen hun partijbelang boven uw belang.

Wij zeggen: NEE, U bent hier niet komen wonen om onder de voet gelopen te worden!

De stukken vindt u bij punt 11: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen/2019/28-november/20:00