‘Omdat ik dat zag aankomen…’

De burgemeester kon geen maand langer wachten. Roos moest afgezet worden en wel onmiddellijk. De heer Roest meende dat het aan de raad was om hem, de burgemeester, aan de regels van het Reglement van Orde te houden. En dat deed de raad natuurlijk niet. En ja, Roest had artikel 147a van de Gemeentewet op 26 september jl, de dag van de raadsvergadering, nog wel even snel bestudeerd. Want hij zag het aankomen.

Wat zag Roest precies aankomen? …

Roest vertelde dat hij het college bijeen had geroepen. Dat kan. Maar was het college dan ook echt bij elkaar gekomen op die dag? Dwz op 26 september 2019.

Volgens de griffier zou burgemeester Roest een collegevergadering hebben belegd om 18.00 uur op 26 september 2019. Dus exact twee uur voordat de raadsvergadering aanving. Een kwestie van haastige spoed dus. Via de griffier kregen wij de ‘agenda’ van die vergadering maar een agenda is natuurlijk niet hetzelfde als een collegebesluit dat tijdens een collegevergadering is genomen. Daar gelden wettelijke spelregels voor die ook in de Gemeentewet zijn neergelegd. Het is belangrijk dat een burgemeester die wet naleeft.

Omdat in Bloemendaal alles mogelijk is wat bij wet is verboden, waren we natuurlijk erg nieuwsgierig naar dat collegebesluit. Roos is immers al veroordeeld door de rechtbank in Haarlem op basis van een NIET-BESTAAND collegebesluit waarbij geheimhouding zou zijn opgelegd. Maar ach, wat doet dat er nou toe? Het doel heiligt de middelen en het strafrecht is onder handbereik, Justitie doet wat wordt gevraagd. Dat zal de gedachte wel zijn. Toch? Roos weg als voorzitter, ze moet haar mond houden, mag niets meer schrijven op haar eigen facebookpagina.

Goed, waar waren we gebleven: o ja, het collegebesluit. Elbert Roest had het college bij elkaar geroepen, zei hij en die vergadering vond plaats om 18.00 uur op 26 september 2019. Maar wat blijkt uit de besluitenlijst? Deze vergadering vond plaats op 27 september 2019. Een dag later dus dan Elbert vertelde in de raadsvergadering.

Zo gaat het dus in Bloemendaal. En dit zagen wij dus al aankomen.

Het is de geschiedenis die zich herhaalt. Net als het niet bestaande besluit tot oplegging van geheimhouding dat er eerst niet was maar toen opeens was het er wel.