Noodpakket zelfstandig ondernemers/zzp-ers

Menig zelfstandig gevestigd ondernemer wordt door de corona crisis met financiƫle problemen geconfronteerd. Bij een aantal ondernemers is zelfs sprake van een 100% reductie van de omzet terwijl kosten door blijven lopen.

De rijksoverheid heeft aanvullende maatregelen voorgesteld.

Wat kunt u doen als zelfstandig ondernemer/zzp-er?

U kunt bij de gemeente aankloppen voor steun. De steun wordt geboden in twee vormen. Op de eerste plaats een inkomensondersteuning voor maximaal 3 maanden. En een tijdelijke financiering in de vorm van een lening van maximaal EUR 10.157.

De toets op levensvatbaarheid die het Besluit bijstand zelfstandigen kent, wordt niet toegepast. De gemeente Bloemendaal, zo hebben wij begrepen, past bevoorschotting toe. Dit op basis van artikel 52 van de Participatiewet.

De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal EUR 1.503,31 per maand en afhankelijk van inkomen en huishoudsituatie. Er is geen sprake van vermogens- of partnertoets. Op 25 maart zou de nieuwe noodregeling definitief bekend moeten zijn, maar vanuit de gemeente is hierover nog niets gepubliceerd.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u naar: https://vng.nl/nieuws/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers

En voor de situatie in Bloemendaal: https://www.iasz.nl/werk-en-uitkering/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/

Zie voor het volledige noodpakket banen en economie de kamerbrief: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie