Nog een topper op onze lijst!

Welkom Anja Wierts bij ons Hart voor Bloemendaal!

Wij vinden het fantastisch dat Anja op onze kandidatenlijst staat, want zij is een vrouw met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Zij ziet om naar mensen die het niet eenvoudig hebben en wil kwetsbaren in de samenleving houvast geven en zorg bieden daar waar het ook maar enigszins mogelijk is. Anja woont in de noordelijkste kern van de gemeente, namelijk midden in het dorp Bloemendaal. Anja is gelukkig getrouwd en heeft twee volwassen zonen.

Anja heeft op veel plaatsen gewerkt. Eerst als onderwijzeres in Driebergen en daarna in Sarawak, een Maleis deel van Borneo. In haar jonge jaren heeft ze door haar werk veel van de wereld gezien. Later keerde zij terug naar Nederland en verlegde zij haar werkterrein naar het onderwijs in de kinderpsychiatrie. Zo werkte zij o.a. als lerares en onderwijskundig ondersteuner vanaf begin jaren negentig van de vorige eeuw in een aantal verschillende kinderpsychiatrische instellingen waarvan één verbonden is aan de VU vanwege onderzoek.  Nog weer later werkte Anja op een ZMOK-school in Amsterdam, d.w.z. onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Anja Wierts is gedragsspecialist. Ze heeft in het voortgezet onderwijs gewerkt en ook als ambulant-begeleider voor kinderen met gedragsproblemen die recht hadden op een rugzakje en later als consulent-gedrag bij een samenwerkingsverband. Het is een specialistisch hoogwaardig en boeiend maar tegelijkertijd gevoelig en geestelijk veeleisend vakgebied. Het vak vraagt om deskundigheid, sterke schouders en een groot sociaal hart. De kern van haar vak is dat ze kinderen, leraren en ouders ondersteunt. Door haar interventies draagt ze bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen, de professionalisering van leraren omtrent gedrag en de opvoedingsmogelijkheden van ouders.

Anja geniet in haar vrije tijd met volle teugen van (moes-)tuinieren. Ze heeft een prachtige tuin die ze liefdevol onderhoudt. Wij hebben Anja leren kennen als iemand die zich inzet voor anderen en ook als iemand die zorgt voor sociale samenhang in haar eigen buurt. Wij vinden dit fantastische kwaliteiten die meer dan ooit nodig zijn vanwege de verdergaande verzakelijking. De mens hoort centraal te staan en dat vergeet de overheid nog wel eens.

Anja, we zijn er trots op dat je ons komt versterken.