Nieuws

De mysterieuze enveloppe

In het persbericht dat wij vandaag uitstuurden, leest u meer over de mysterieuze enveloppe die op 16 december as door de notaris zal worden geopend. Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Uiteraard hebben wij het voltallige college en de raadsleden uitgenodigd om getuige te zijn van wat er op 16 december as bekend wordt gemaakt. Dit ...

Read More »

De Rooij’s uitspraken schadelijk

Het drama Elswoutshoek: wij hebben u eerder al bericht over de wantoestanden. Het is bizar dat er nog steeds geen oplossing is, terwijl de burgemeester dat nog zo beloofd had op 31 juli dit jaar. In plaats van zijn belofte na te komen, wordt er juist nog wat extra olie op het vuur gegooid en loopt de situatie alleen maar ...

Read More »

Hart voor voldoende parkeerplaatsen

Tijdens de raadsvergadering van 27 november jl hebben wij een motie ingediend waarin wij verzocht hebben om het mogelijk te maken onder de tuinen van de woningen langs de Bloemendaalse weg 313 t/m 323 parkeergarages aan te leggen. Het gaat om de woningen die naast de oude Van Wijkgarage liggen. U weet misschien dat op die plek sprake is van ...

Read More »

Milieustraat Heemstede afschaffen? Wij vinden dat geen goed plan

Het college van Bloemendaal stelt voor dat vanaf 2016 de inwoners van Bennebroek hun grof vuil moeten brengen naar de milieustraat in Overveen. Daar zijn wij het niet mee eens. De gemeente overweegt dat deze maatregel gericht is op het verbeteren van de duurzaamheid en dienstverlening. Bovendien zou de reistijd voor inwoners van Bennebroek dan net zo lang zijn als ...

Read More »

Overlast? wat doet de gemeente?

Wij hebben vragen gesteld ivm diverse klachten van inwoners over feesten en partijen bij bepaalde horecagelegenheden tot diep in de nacht, met als gevolg een verstoorde nachtrust door het vele lawaai. Daarbij zijn wij op iets opmerkelijks gestuit: de ene keer wordt er schijnbaar wel streng toegezien op de sluitingstijden terwijl het de andere keer helemaal niet gebeurt. Dwz: dan ...

Read More »

Wethouder weet niet waar N207 ligt

Gisterenavond sprak de Groen Links wethouder M de Rooij in het Trefpunt in Bennebroek. De dorpsraad hield daar een ledenvergadering. De Duinpolderweg stond ook op de agenda. Diverse keren werd aan de wethouder gevraagd of de N207-N206 variant in beeld was bij de Stuurgroep. Immers, zo was het wel beloofd door de gedeputeerde van NH, mevrouw Post. Alle varianten, ook ...

Read More »

Kennismaken met ons bestuur?

Wie zijn de bestuurders van onze vereniging Hart voor Bloemendaal? Vandaag maakt u kennis met: Anneke Quispel-Veraart. ‘ Ik ben jurist Ruimtelijke Ordening en heb met enige onderbreking in die functie bij de gemeente Haarlem gewerkt van 1980 tot 2006.  Na die periode heb ik mij gedurende ruim 5 jaar onder meer ingezet (als vrijwilliger en bestuurder) voor de Voedselbank Haarlem. Ik ...

Read More »

‘Communicatie gestroomlijnd naar buiten brengen…”

Tijdens de commissievergadering grondzaken op 11 november jl is opnieuw de gang van zaken in de Stuurgroep door ons aan de orde gesteld. Tijdens de Rondvraag zijn door ons vragen gesteld aan de wethouder omdat zij vorige week vrijdag een vergadering had over de Duinpolderweg in de Stuurgroep. Het zint ons helemaal niet dat deze vergaderingen besloten zijn. Het laatste ...

Read More »

Juridische kosten lopen extreem op maar onze motie haalde het niet

De gemeente Bloemendaal heeft een budget voor juridische procedures, dwz het inschakelen van een advocaat bij procedures. Het budget bedraagt afgerond EUR 70.000 per jaar. Op dit moment staat de teller al op EUR 120.000. Dat betekent een forse overschrijding. Waardoor komt dat? De gemeente beschikt over een eigen juridische afdeling. Dan zou EUR 70.000 toch ruim voldoende moeten zijn? ...

Read More »

Villa de Elshof: hoe nu verder?

Op 30 oktober jl is het amendement van Liberaal Bloemendaal en Groen Links aangenomen in de raad. Opmerkelijk is dat Liberaal Bloemendaal de initiatiefnemer is van dit amendement, omdat deze partij eerder waarschuwde voor de mogelijke gevolgen van de motie van oktober 2013 en daaraan de handen niet wenste te branden. Alle partijen, muv de PvdA en Hart voor Bloemendaal ...

Read More »