Nieuws

Verkiezingstijd: 18 maart, u stemt toch ook?

Geuzen aan de macht, de doorbraak van lokale partijen. Dat is de titel van het nieuwe boek van Bert Euser. Een aanrader als u zich wilt verdiepen in de ontwikkeling van de lokale politieke partijen. Bert Euser schrijft hierover: ‘ Hoe komt het dat deze partijen wel lokaal verreweg ‘de grootste partijenfamilie van Nederland’ zijn, maar provinciaal slechts schamele procentjes ...

Read More »

Nieuwe bestuurder: Bram Diepstraten

Bram Diepstraten woont in de gemeente Velsen. Wij hebben Bram leren kennen toen hij net als fractievoorzitter Marielys Roos, kwam inspreken bij commissievergaderingen Mobiliteit en Wonen (Provinciale Staten Noord-Holland). De wijze waarop met insprekers in deze commissie wordt omgegaan is zeer onplezierig. Je krijgt afgerond drie minuten tijd om je verhaal te doen, maar na anderhalve minuut wordt je onderbroken ...

Read More »

Ruïne van Brederode

Tijdens de commissievergadering grondzaken op 10 februari hebben wij de wethouder vragen gesteld over: 1) het behoud van de schoorsteen op het terrein van Park Brederode en 2) het droogvallen van de slotgracht rond de Ruïne van Brederode. Over dat laatste onderwerp hadden wij in een eerdere commissievergadering al vragen gesteld. Gisteren kwam hierop een reactie, maar deze is voor ...

Read More »

Spoorvariant Duinpolderweg

De provincie heeft onlangs een nieuwe variant bedacht voor de Duinpolderweg. Dat is de zgn spoorvariant. Wij hebben hiertegen bezwaar ingediend. Voor de inwoners van Vogelenzang zal dit heel ongunstig uitpakken. Ipv minder verkeer zal er veel meer verkeer door de kern rijden. Maar ook voor Bennebroek is het geen goed alternatief. Wilt u meer weten, leest u dan ons ...

Read More »

Stemadvies: Hart voor Holland, 18 maart 2015

Tijd voor positief nieuws: op 4 november 2014 is Hart voor Holland opgericht. Een nieuwe provinciale partij. Wat is het doel? Heel simpel vertaald wil Hart voor Holland het loket zijn voor uw lokale belang op provinciaal niveau. Geen ‘top down’ politiek, maar ‘bottom up’. Zodat de bevolking weer gehoord wordt en de afstand tussen de kiezers en het provinciaal ...

Read More »

Over geheimhouding met terugwerkende kracht

De voormalig burgemeester heeft aangifte tegen mij gedaan wegens schending van de geheimhoudingsplicht, twee dagen voor de kerst 2014. Daarin werd hij gesteund door alle fractievoorzitters. Jerker Westphal (fractievoorzitter van D66) was graag bereid daarover nog een ingezonden brief te sturen namens deze fractievoorzitters naar het Haarlems Dagblad. Leonard Heukels (fractievoorzitter van LB) wilde Ruud Nederveen (!) zelfs de helpende hand ...

Read More »

Hoe nu verder in Bloemendaal?

Deze week zijn twee bestuurders opgestapt. Marjolein de Rooij, wethouder RO, en burgemeester Ruud Nederveen, als gevolg van de toestanden rond het dossier Elswoutshoek. Gisterenavond is aan wethouder Kokke de vraag gesteld hoe hij er zelf over dacht. Want Kokke was tenslotte in de vorige raadsperiode verantwoordelijk voor het volledig ontsporen van dit dossier. Hieronder volgt een impressie. Wethouder Kokke ...

Read More »

Medestander?

Strafrechtadvocate B Ficq spreekt over een onbedoeld medestander in de aangifte tegen het college ex artikel 272 sr. Daarbij verwijst zij naar de aangifte die de burgemeester Ruud Nederveen zou hebben ingediend tegen raadslid Roos. Echter: Roos heeft geen stukken geopenbaard. Die stukken lagen al lang op straat, her en der door de gemeente verspreid, bij de klachtenadviescommissie, bij de ...

Read More »

Aldus naar waarheid opgemaakt…

Zoals u misschien weet, hebben wij stukken ter inzage gelegd die betrekking zouden hebben op de zgn bedreigingen en intimidaties. Het betreft het dossier Elswoutshoek. Bij die stukken  zat een verklaring over ‘bedreigingen/intimidaties’ van het ambtelijk apparaat van de gemeente Bloemendaal van 8 maart 2012. Onderaan dit bericht vindt u nogmaals deze verklaring. ‘Aldus naar waarheid opgemaakt’, staat onderaan de ...

Read More »

Plantage: wethouder gaat verkeerde vergunning afgeven

De problematiek rond Plantage Vogelenzang is inderdaad nog lang niet opgelost. De wethouder gaat de verkeerde vergunning afgeven. Ons voorstel heeft het niet gehaald. Erg jammer voor de omwonenden, maar ook voor de uitbater. Dit is nl voor de uitbater ook geen goede oplossing. De voorzitter beeindigde de discussie tijdens de commissievergadering op 13 januari jl met de woorden: dit ...

Read More »