Nieuws

Geen water

Zoals u misschien weet, maken wij ons ernstig zorgen over de brandweerzorg. We hebben eerder vragen gesteld die niet of onvolledig zijn beantwoord. Daarop heeft onze fractie opnieuw vragen gesteld aan het college. De burgemeester heeft vorige week een brief gestuurd aan de fractievoorzitters met de vraag of de fractievoorzitters het doelmatig en doeltreffend vinden om onze vragen te beantwoorden. ...

Read More »

Runderen op Park Brederode

Van verschillende kanten heeft het bericht ons bereikt dat de gemeente besloten zou hebben om runderen te laten grazen op voormalige bleekvelden in Park Brederode. Dit is voor ons nieuws. Wij weten niets van een dergelijk besluit. Blijkbaar is er al een brief uit naar omwonenden. Verschillende bewoners hebben al laten weten dit niet te zien zitten. Nu is het ...

Read More »

Niet aan de orde

Net als alle andere fracties in Bloemendaal, kregen wij van een aantal omwonenden het volgende verzoek: Binnenkort moet de agenda voor de vergadering van de Commissie Grondgebied worden opgesteld. Wij verzoeken u dringend om daarin de aanvraag van de Stichting Exploitaties Accommodatie HBS (SEAH) op te nemen. Wij achten het noodzakelijk dat de Commissie beslist dat het college de gemeenteraad ...

Read More »

Genoeg is genoeg. Niet nog meer kunstgras voor HBS!

Krijgt HBS toch een extra kunstgrasveld? Dit gaat tegen het bestemmingsplan in dat recent is vastgesteld. Bovendien is het in strijd met de Structuurvisie. De buurt klaagt over overlast. Sport is belangrijk maar er zijn grenzen aan wat het gebied verdragen kan. Het betreft hier bijzonder landschap dat toch al onder grote druk staat. Hoge lichtmasten, veel lawaai, parkeeroverlast etc. ...

Read More »

Schijnveiligheid

Brandweerzorg Bloemendaal: schijnveiligheid. Dat is de situatie in Bloemendaal. Enkele punten van kritiek: branden in huizen met rieten daken zouden niet geblust kunnen worden; natuurbranden zijn niet te bestrijden; de ruzie tussen PWN en Bloemendaal is nog steeds niet opgelost ( de gemeente weigert of weigerde (?) de onderhoudskosten te betalen voor de brandkranen) de VRK zou nog steeds het ...

Read More »

Meer over ‘Snipper-gate’

In het Weekblad een uitgebreide analyse met interessante tijdlijn. Wij noemen het ‘Snipper-gate’, maar dit is helemaal geen snippergroen. Hier publiceren wij voor u de beleidsregels van Bloemendaal. Beleidsregels verkoop snippergroen. Daarin staat dat tot 150 vierkante meter van een snipper gesproken kan worden. In dit geval zou het om 770 vierkante meter gaan.  Nu schijnt Park Brederode CV zich er ook ...

Read More »

Willekeur

Handhaving. De ene keer wel, maar de andere keer niet. Willekeur dus. Een voorbeeld: in augustus 2014 moest de eigenaar van Elswoutshoek met spoed terugkomen van vakantie. De burgemeester vond het nodig te gaan handhaven omdat er zogenaamd zand gestort zou zijn op Elswoutshoek ivm een ‘paardenbak’. De burgemeester dreigde zelfs dat als hij geen toegang tot het terrein zou ...

Read More »

Snippergroen in Bloemendaal

Het is wel weer een dingetje dat de gemoederen bezig houdt. Snippergroen in Bloemendaal. Wat is dat eigenlijk ‘snippergroen’? Wij hebben het voor u opgezocht. De definitie volgens de gemeente Hardenberg vindt u helemaal onder aan dit nieuwsbericht. Terug naar Bloemendaal en wat hier aan de hand is. Begin juni sprak een inwoner uit Bloemendaal in tijdens de commissie grondzaken ...

Read More »

Een jonge merel roept in de tuin om zijn ouders…

In de nieuwsbrief zomer 2015 van Groen Links staat een heleboel onzin. We zullen niet op elk detail ingaan, want dat kost te veel tijd en is ook te veel eer voor deze club. Maar een paar punten willen we er toch wel uitlichten en die betreffen het dossier Elswoutshoek. Er is zo veel te doen over dat dossier en ...

Read More »

Bloemendaal is onbestuurbaar en rechteloos

Op 10 juli vond een extra raadsvergadering plaats. Dit was misschien wel de belangrijkste vergadering van het jaar. Op deze avond was de burgemeester afwezig ivm haar vakantie. De vergadering was bijeengeroepen door de VVD, daarin gesteund door D66 en Groen Links. Waarom? Omdat het college een besluit had genomen om positief te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning ...

Read More »