Nieuwe bestuurder: Bram Diepstraten

Bram Diepstraten woont in de gemeente Velsen. Wij hebben Bram leren kennen toen hij net als fractievoorzitter Marielys Roos, kwam inspreken bij commissievergaderingen Mobiliteit en Wonen (Provinciale Staten Noord-Holland). De wijze waarop met insprekers in deze commissie wordt omgegaan is zeer onplezierig. Je krijgt afgerond drie minuten tijd om je verhaal te doen, maar na anderhalve minuut wordt je onderbroken door de voorzitter met het verzoek te gaan afronden. Dan ben je de draad kwijt en gaat er veel verloren van de boodschap die je wilt overbrengen. Bram Diepstraten wil het volgende over zichzelf kwijt:

‘ Ik kom pas net kijken in de politiek. Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen ben ik raadslid in Velsen. Als woordvoerder van de tegenstanders van het HOV tracé in Velsen ben ik bij de politiek betrokken geraakt. Ik ben niet iemand die lijdzaam vanaf de zijlijn toekijkt hoe menselijke waarden en respectvolle omgang met inwoners van dit land worden verkwanseld. Vanuit een diepe wens voor democratische vernieuwing, meer inbreng van inwoners en ondernemers, meer aandacht voor lokale ideeën, wensen en problemen, heb ik samen met Eric Geels en Marielys Roos meegeholpen aan de oprichting van Hart voor Holland, een nieuwe provinciale partij die mee zal doen aan de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015. Met heel veel trots kijk ik naar de hartverwarmende belangstelling en steun van lokale partijen voor ons initiatief. Dat geeft heel veel vertrouwen in de verkiezingscampagne en de kans dat we een verschil kunnen gaan maken.’ Bram Diepstraten is voorzitter geworden van Hart voor Bloemendaal nadat Willem Bakx aan hem de voorzittershamer had overgedragen. Willem Bakx doet voor 50Plus mee aan de Statenverkiezingen in de provincie Zuid-Holland. Hart voor Bloemendaal spreekt veel dank uit voor Willem’s betrokkenheid en zijn inzet bij het Platform NOG in verband met de strijd tegen de Duinpolderweg.