Nieuwbouw brandweerkazerne Bennebroek

De vrijwillige post van de brandweer is nu gevestigd midden in de oude kern van Bennebroek, Wilhelminalaan 2a. Het gebouw is inderdaad verouderd. Het college wil nieuwbouw op een andere plek, nl Binnenweg 63. Dat is vlakbij de Hervormde Kerk Bennebroek, een rijksmonument op nummer 67. Daar schuin tegenover een ander rijksmonument, namelijk de Obelisk horend bij Huis Bennebroek, in een weiland gelegen. De nieuwe kazerne komt op de plek waar nu de parkeergelegenheid is voor de tennisvereniging. Wij zijn om verschillende redenen erg tegen dit plan.

  • De kazerne kan prima worden herbouwd op de huidige locatie. Daar valt hij niet op en is lekker centraal gelegen.
  • Nieuwbouw op de beoogde plek verpest de uiterlijke schoonheid van deze prachtige locatie met cultuurhistorische waarde en monumentaal aanzicht.
  • De zone tussen Bennebroek en Heemstede behoort tot een van de weinige gebieden waar nog een verbinding bestaat tussen duin- en poldergebied. Ecologisch van grote waarde. De provincie is diezelfde mening toegedaan: zie hieronder de kopie van de tekst van de brief die de provincie stuurde aan het college van B&W.
  • Nieuwbouw gaat ten koste van parkeergelegenheid ter plaatse van de tennisvereniging. Dat niet alleen: in de zomer staat deze parkeerplaats vol met bezoekers van de Linnaeushof. Er is dus al een tekort aan parkeergelegenheid.
  • Bloemendaal is op zoek naar verlichting van de financiële zorgen en is van plan vastgoed dat eigendom is van de gemeente te verkopen. De grond waar de brandweerkazerne nu op staat moet worden verkocht om zo de geldzorgen deels het hoofd te kunnen bieden. Wij begrijpen dat het college op zoek is naar verlichting, maar eenmaal gebouwd is de groene ruimte, het groene karakter voor eeuwig verloren. Het valt ons op dat alles wat groen is in Bennebroek onder grote druk staat om te worden volgebouwd. Daar zijn wij zeer op tegen. De dorpskern Bennebroek is charmant en lieflijk en volbouwen is niet de bedoeling. Bovendien ligt de druk wel erg eenzijdig op deze kern. Aerdenhout is bijvoorbeeld volledig gevrijwaard van welke bebouwing dan ook. We begrijpen ook dat een kazerne niet overal gebouwd kan worden en dat deze bij Bennebroek hoort. Maar laat de kazerne dan ajb op de huidige locatie blijven.
  • De gemeente kan wel financiële sores hebben, wij zeggen: los het op een andere manier op. Dat kan bijvoorbeeld door te snijden in de eigen uitgaven. Maar ook door bijvoorbeeld niet opeens een bak geld uit te geven aan een ‘event-manager’ of EUR 1 miljoen per jaar te besteden aan ICT (totale kosten geschat op ruim EUR 6 miljoen). Het is ons een raadsel of dat geld goed is besteed en van het college krijgen we dat niet te horen. Kortom: wij zijn tegen verkoop van ons waardevol bezit en vinden dat de gemeente niet het tafelzilver van de hand moet doen maar beter op de uitgaven moet letten.
  • De verkoopprijs is tamelijk laag en dan drukken wij ons zeer eufemistisch uit: EUR 364.000 voor deze locatie. Meer hierover vindt u in het volgende rapport: zie hieronder de link: vastgoed gemeente Bloemendaal.
Provincie Noord-Holland in brief aan college van B&W
Hervormde Kerk te Bennebroek