Niet vergaderen: Corona

Een hoestende wethouder. De raadsvergadering van 12 maart jl. Wij tonen u een kort fragment. Een schande dat de burgemeester de vergadering liet doorgaan. Vooral toen bleek dat mevrouw De Roy zich ‘niet fit’ voelde. Wat dat inhield kunt u hieronder zelf waarnemen.

Fragment raadsvergadering Bloemendaal 12 maart 2020

Vanmiddag (13 maart) ontvingen wij een brief van de burgemeester. Deze plaatsen wij hieronder.

Naar aanleiding hiervan is onze reactie als volgt:

Geachte collega’s en burgemeester,

Het dringende advies van minister president Rutte op 12 maart voorafgaand aan de raadsvergadering van die dag was klip en klaar: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact.

Hoewel door mij nog voor de vergadering aangekaart bij de griffie heeft de burgemeester toch gemeend geheel tegen dit dringende advies van deskundigen in de vergadering door te laten gaan.

Of de burgemeester heeft zich volstrekt onvoldoende geïnformeerd over de stand van zaken rondom de Corona pandemie, of de burgemeester heeft geen enkel besef van de mogelijke consequenties van het door laten gaan van deze vergadering.

Onder zijn verantwoordelijkheid is een onverantwoord risico genomen met de gezondheid van niet alleen de raadsleden, de collegeleden maar ook van de griffie, de ambtenaren, bodes en niet in de laatste plaats de burgers die kwamen luisteren naar de vergadering.

Toen ik in de vergadering aankaartte dat wethouder De Roy persisterend hoestte, een verkouden stemgeluid voortbracht nadat ze zelf had verkondigd zich niet fit te voelen, was de reactie van de burgemeester inadequaat: de vergadering gaat door.

Ik ben nog altijd verbijsterd over deze gang van zaken.

De brief die ik zojuist via de griffie ontving komt als mosterd na de maaltijd.

Laat mevrouw De Roy zich testen???

Wel zo correct naar de overige aanwezigen tijdens deze vergadering die ook nog eens nutteloos bleek aangezien over het hete hangijzer, het huisvesten van statushouders, geen besluit is genomen.

Mvrgr,

Marielys Roos

Hart